Центар за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација

Центар за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација спроведува здравствено-статистичка дејност преку прибирање, контрола и компјутерска обработка на здравствено-статистички податоци од индивидуални и збирни здравствено статистички извештаи; преку софтверска обработка на податоци ги води и публицира националните регистри…

Прочитај Повеќе