СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (48 недела, до 02.12.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 48-ма недела од 2018 година (26.11-02.12.2018), во Република Македонија пријавени се 90 (I=4,4/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 21,6% во споредба со…

Прочитај Повеќе

Известување за надминување на прагот за информирање за РМ10 честичките и препораки

По добиеното Соопштение од Министерството за животна средина и просторно планирање на ден 4.12.2018 година, во кое според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбинтен воздух се информира за надминување на прагот за информирање за РМ10 честичките…

Прочитај Повеќе

3 Декември, Меѓународен  ден на лицата со посебни потреби

Денес, светското население е над 7 милијарди луѓе. Повеќе од една милијарда луѓе, или приближно 15% од светското население, живеат со некаква форма на попреченост. 80% живеат во земјите во развој, додека 50% од лицата со посебни потреби не можат…

Прочитај Повеќе

Краток преглед на остварените резултати согласно програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година

Краток преглед на остварените резултати согласно програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година (до 26 Ноември 2018 година) Епидемиолошки податоци Клучни факти за ХИВ во 2018 (СЗО) ХИВ и понатаму е значаен јавно здравствен проблем, досега 35…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (47 недела, до 25.11.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 47-ма недела од 2018 година (од 19.11.2018 – 25.11.2018), во Република Македонија пријавени се 74 (I=3,6/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е намалување за 14,9% во споредба…

Прочитај Повеќе

Одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотици во Р. Македонија

Р. Македонија, заедно со 75 држави во Европа,  се придружи на иницијативата на Светската Здравствена организација (СЗО) по четврти пат да се  одбележи  Светската недела за рационална употреба на антибиотици, неделата околу 18 ноеври – Европскиот ден за рационална употреба…

Прочитај Повеќе
ДЕНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2018, СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

ДЕНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2018, СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

Во периодот од 1-3 ноември 2018 година се одржа третиот научен симпозиум „Денови на превентивна медицина во Република Македонија 2018” со меѓународно учество, во хотел Дрим, Струга. Симпозиумот беше организиран од страна на петте здруженија од областа на превентивата: Здружението…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (46 недела, до 18.11.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 46-та недела од 2018 година (од 12.11.2018 – 18.11.2018), во Република Македонија пријавени се 87 (I=4,2/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слуични на грип, што е зголемување за 3,6% во споредба…

Прочитај Повеќе
Факти за детската дебелина во Македонија

Факти за детската дебелина во Македонија

Институтот за јавно здравје е носител на активностите за спроведување на Иницијативата на следење на дебелината кај децата во Европа (COSI). Ова истражување на Светската здравствена организација се спроведува во најголем дел на земјите во Европа има за цел да ги…

Прочитај Повеќе
Прес конференција – Резултати од скрининг за рак на грлото на матката во Р. Македонија

Прес конференција – Резултати од скрининг за рак на грлото на матката во Р. Македонија

На прес конференцијата одржана на 21 ноември 2018 година во Институтот за јавно здравје, беа презентирани резултати од скринингот на ракот на грлото на матката во Р. Македонија, како и податоци за морбидитет и морталитет од ова заболување во Македонија…

Прочитај Повеќе