ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 16.08.2019

Во периодот од 09.08-16.08.2019, добиени се вкупно 3 пријави за мали сипаници. Два случаи се од Скопје и еден од Гостивар. Според возрасната дистрибуција, еден заболен е од возрасната група од 1-4г. и 2 случаи се на возраст над 30…

Прочитај Повеќе

АНТРАКС

Антраксот е акутно заразно заболување од групата на зоонози и е примарно заболување на бројни видови тревопасни животни, но кое при одредени услови може да се пренесе и на човекот. Антраксот кај луѓето предизвикува тешка акутна инфективна болест, која често…

Прочитај Повеќе

Здравствена состојба и здравствена заштита на училишни деца и младина во Р. Северна Македонија, 2018

Дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина се остварува во  34 места пунктови, кои сите се во град. Во оваа дејност работат 62 лекари и 85 здравствени работници со виша и средна стручна подготовка. При тоа не е…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 08.08.2019

Во периодот од 02.08-08.08.2019, добиени се вкупно 6 пријави, од кои 5 се класифицирани како мали сипаници. Сите случаи се од Скопје. Според возрасната дистрибуција, во тек на оваа недела пријавени се по еден случај од возрасните групи под една…

Прочитај Повеќе

Информација за Африканска чума кај свињите

Во врска со актуелната појава на болеста африканска чума кај свињите во некои Европски земји, Институтот за јавно здравје ја известува јавноста дека ова е вирусно заболување кај свињите, кое не носи ризик по јавното здравје, односно луѓето не заболуваат…

Прочитај Повеќе

Препораки за заштита од високите температури

Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето во смисла ја влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести, ментални нарушувања. Тоа доведува до зголемување на стапката на морталитет во летните месеци кај вулнерабилните групи…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 01.08.2019

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 01.08.2019 Во периодот од 26.07-01.08.2019, пријавени се вкупно 5 нови случаи на мали сипаници. Од вкупниот…

Прочитај Повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 25.07.2019

Во периодот од 20.07-25.07.2019, пријавени се вкупно 5 нови случаи на мали сипаници. Од вкупниот број на пријавени случаи, 4 случаи се од Скопје и еден е од Куманово. Според возрасната дистрибуција, во тек на оваа недела пријавени се по…

Прочитај Повеќе

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕПОРАКИ И ПОТРЕБИ за лицата верници кои патуваат на Хаџ и Умра 2019

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија ги известува граѓаните верници кои ќе патуваат на годинашниот Хаџ и Умра во Саудиска Арабија, да ја посетат епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје/подрачна единица во местото на живеење за…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, до 19.07.2019

Во периодот од 13.07-19.07.2019, пријавени се вкупно 9 нови случаи на мали сипаници. Од вкупниот број на пријавени случаи, 5 случаи се од Скопје, а по два случаи се регистрирани од Куманово и Гостивар. Според возрасната дистрибуција, во тек на…

Прочитај Повеќе