Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 3.4.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 03.04.2020 Пријавени се вкупно 53 нови случаи на COVID-19 од 10 градови. Најголем број од пријавените лица се со место на живеење во Струга и Скопје, додека од 5 пријавени случаи од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 2.4.2020

 СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 02.04.2020 Пријавени се вкупно 46 нови случаи на COVID-19 од 8 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Куманово (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот -1.4.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 01.04.2020 Пријавени се вкупно 30 нови случаи на COVID-19 од 4 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 31.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 31.03.2020 Пријавени се вкупно 25 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје и Куманово (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 30.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 30.03.2020 Пријавени се вкупно 44 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Куманово (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Привремени препораки за домаќинства за чистење и дезинфекција

Исчистете и дезинфицирајте Привремени препораки за домаќинства во САД со сомнително/потврдено коронавирусно заболување 2019. На оваа страна: Контекст Цел Општи препораки за рутинско чистење и дезинфекција на домаќинствата Чистење и дезинфекција на домаќинствата со луѓе изолирани во домашна нега Како…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот – 29.3.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 29.03.2020 Пријавени се вкупно 26 нови случаи на COVID-19 од 6 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 27.03.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 27.03.2020 Пријавени се вкупно 22 нови случаи на COVID-19 од 7 градови. Најголем број од пријавените лице се со место на живеење во Скопје (Табела 1). Табела 1. Дистрибуција на заболени од…

Прочитај Повеќе