СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (48 недела, до 03.12.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 48-ма недела од 2017 година (од 27.11.2017 – 03.12.2017), во Република Македонија пријавени се 121 (I=5,9/100.000) новозаболени од грип/на грип слични заболувања, што е намалување во споредба со минатата недела кога биле регистрирани…

Прочитај Повеќе

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – 03.12.2017

Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби е ден кој беше промовиран од страна на Обединетите нации од 1992 година. Целта на овој ден е да се поттикне подобро разбирање од страна на целокупното општество за луѓето со хендикеп,  да…

Прочитај Повеќе
1 Декември 2017, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

1 Декември 2017, Светски ден за борба против ХИВ/СИДА

ХИВ/СИДА ВО СВЕТСКИ РАМКИ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во 2017 г. Клучни факти за ХИВ во 2017 г. Логото на сите постери за одбележување на 1 Декември во 2017 г.е: Сите се бројат (Everybody counts). Неодамнешниот извештај на ЕЦДЦ -…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017 (47 недела, до 26.11.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 47-та недела од 2017 година (од 20.11.2017 – 26.11.2017), во Република Македонија пријавени се 158 (I=7,6/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип, што е зголемување за 2,4 пати во споредба со минатата недела…

Прочитај Повеќе

ВЛИЈАНИЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА ОТВОРЕНО – НОВА АЛАТКА ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК

Што е аерозагадување? Воздухот е составен од смеса на гасови (78% азот, 21% кислород, 0,09% аргон, 0,03% јаглероден диоксид, 0,07% водена пареа и други елементи во трагови). Присуството на супстанци што не влегуваат во состав на нормалниот воздух се нарекува…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (46 недела, до 19.11.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 46-та недела од 2017 година (од 13.11.2017 – 19.11.2017), во Република Македонија пријавени се 67 (I=3,2/100.000) новозаболени од грип/на грип слични заболувања, што е зголемување во споредба со минатата недела кога биле регистрирани 47 заболени…

Прочитај Повеќе
Одржана прес-конференција по повод промоција на “Извештај од истражување- Употреба на психоактивни супстанции помеѓу општата популација во Република Македонија,2017“

Одржана прес-конференција по повод промоција на “Извештај од истражување- Употреба на психоактивни супстанции помеѓу општата популација во Република Македонија,2017“

Говор на Директорот на Институтот за јавно здравје, Асс. д-р Шабан Мемети Влијанието на психоактивните супстанци врз здравјето на луѓето е одамна докажано и документирано. Превенцијата, третманот, рековалесценцијата и социјалната реинтеграција се мерки и програми кои имаат голема улога во…

Прочитај Повеќе

СВЕТСКИ ДЕН ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА – 20 НОЕМВРИ

Универзалниот ден за правата на децата беше основан во 1954 година од страна на Обединетите нации и се слави на 20 ноември секоја година. Овој ден е наменет за подигање на свеста за правата на децата и подобрување на детската…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (45 недела, до 12.11.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 45-та недела од 2017 година (од 06.11.2017 – 12.11.2017), во Република Македонија пријавени се 47 (I=2,3/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип, што е намалување во споредба со минатата недела (130). Активноста на…

Прочитај Повеќе