Светски ден на физичката активност – 10 МАЈ

Да ја намалиме стапката на смртност од физичка неактивност!   Што е физичка активност? Под физичката активност се подразбира секое телесно движење предизвикано од скелетните мускули со кое се троши енергија. Терминот  “физичка активност” не треба да се меша со…

Прочитај Повеќе

Глобална кампања на Светската здравствена организацијa: Хигиена на рацете

 Спасете живот! Чистете ги рацете и спречете го ширењето на бактериите отпорни на антибиотици! Без акција денес, нема да има лек утре   Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (17 недела, до 30.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 17-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 47  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,3 на 100.000, што претставува намалување од 7,8% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе

МЕЛАНОМ

Меланомот е најсериозната форма на рак на кожата во однос на морталитетот. Меланомот може да се развие било каде на кожата, а во 30-50% од случаите се развива од веќе постоечките невуси. Најчеста локализација кај мажите е на трупот, а…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (16 недела, до 23.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 16-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 51  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,4 на 100.000, што претставува намалување од 66,0% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе
“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“

“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“

“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“, изјава на Геј Рајдер, генерален директор на МОТ   Во прилог кон одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за безбедност и здравје на работа, Институтот за јавно здравје, како единствен овластен носител…

Прочитај Повеќе

Информација за повреди на работа во 2015-2016 година

Повредите на работа и професионалните болести се директно поврзани со карактеристиките на работниот процес и условите на работното место. Анализата на достапните здравствено-статистички индикатори покaжува дека секоја минута поради повреда на работа или професионална болест умираат 4 работници, што претставува…

Прочитај Повеќе
ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТА

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ПРИБИРАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТА

Придонес кон остварување на Цел 8 од Агендата за одржлив развој Одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје на работа – 28 април има за цел подобрување и јакнење на превенцијата на повредите на работа и професионалните болести. Меѓународната…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (15 недела, до 16.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 15-тата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 17 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 0,8 на 100.000, што претставува намалување од 66,0% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (14 недела, до 09.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 14-тата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 50 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,4 на 100.000, што претставува намалување од 5,7% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе