Извештај за извршената работа во овластените установи за медицина на труд во 2016 година

Согласно чл. 5 од Законот за евиденции во областа на здравството (Сл. Весник бр. 20/2009) и неговите измени и дополнувања (Сл. Весник бр. 53/11 и 164/13), Институтот за јавно здравје на Република Македонија е носител на здравствената статистика за евиденциите…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (19 недела, до 14.05.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 19-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавено е 21  новозаболено лице од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 1,0 на 100.000, што претставува зголемување од 16,7% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе

76% ОД СМРТНИТЕ СЛУЧАИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ РЕЗУЛТАТ НА РАК ИЛИ СРЦЕВИ И МОЗОЧНИ УДАРИ

Тема: 76% ОД СМРТНИТЕ СЛУЧАИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ РЕЗУЛТАТ НА РАК ИЛИ СРЦЕВИ И МОЗОЧНИ УДАРИ Научен сор. д-р сци Игор Спироски – специјалист по хигиена и здравствена екологија Извор: Сител ТВ

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (18 недела, до 07.05.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 18-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 18  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 0,9 на 100.000, што претставува намалување од 61,7% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе

Светски ден на физичката активност – 10 МАЈ

Да ја намалиме стапката на смртност од физичка неактивност!   Што е физичка активност? Под физичката активност се подразбира секое телесно движење предизвикано од скелетните мускули со кое се троши енергија. Терминот  “физичка активност” не треба да се меша со…

Прочитај Повеќе

Глобална кампања на Светската здравствена организацијa: Хигиена на рацете

 Спасете живот! Чистете ги рацете и спречете го ширењето на бактериите отпорни на антибиотици! Без акција денес, нема да има лек утре   Хигиената на рацете е едноставно и ефективно решение на намалување на ширењето на инфекции и мултирезистентни бактерии…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (17 недела, до 30.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 17-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 47  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,3 на 100.000, што претставува намалување од 7,8% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе

МЕЛАНОМ

Меланомот е најсериозната форма на рак на кожата во однос на морталитетот. Меланомот може да се развие било каде на кожата, а во 30-50% од случаите се развива од веќе постоечките невуси. Најчеста локализација кај мажите е на трупот, а…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017  (16 недела, до 23.04.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 16-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 51  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,4 на 100.000, што претставува намалување од 66,0% во споредба со минатата…

Прочитај Повеќе
“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“

“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“

“ТОЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЌЕ ПОМОГНАТ ДА СЕ СПАСАТ ЖИВОТИ“, изјава на Геј Рајдер, генерален директор на МОТ   Во прилог кон одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за безбедност и здравје на работа, Институтот за јавно здравје, како единствен овластен носител…

Прочитај Повеќе