СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2016/2017  (5 недела, до 05.02.2017)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017 (5 недела, до 05.02.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на петтата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 563 (I=27,2/100.000) новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што претставува намалување од 53,0% во споредба со минатата недела кога беа пријавени 1.199…

Прочитај Повеќе
ОДГОВОРЕТЕ НА ПРАШАЛНИКОТ!

ОДГОВОРЕТЕ НА ПРАШАЛНИКОТ!

Колку повеќе одговори толку повеќе информации за превенција од болести поврзани со небезбедна вода Институтот за јавно здравје на Република Македонија по повод Светскиот ден на водата 22 март, постави анкета за влијанието на безбедната вода за пиење врз здравјето…

Прочитај Повеќе

МОРТАЛИТЕТ ОД МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

МОРТАЛИТЕТ ОД МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ ВО  Р. МАКЕДОНИЈА Малигните неоплазми со учество од 20-25% се наоѓаат на второ место по причина за смрт во развиените земји во светот, веднаш по кардиоваскуларните болести, кои пак учествуваат со околу или над 50% во…

Прочитај Повеќе

Пораки за превенција

  Рана дијагноза Раната дијагноза го намалува оптоварувањето со рак, спасува животи, ги намалува трошоците и ги пронаоѓа здравствените нееднаквости.Зајакнувањето на раната дијагностика ја зголемува шансата на преживување на милион луѓе кои живеат со рак. Ракот е причина за речиси…

Прочитај Повеќе

4 ФЕВРУАРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА РАКОТ

   РАНАТА ДИЈАГНОЗА НА РАКОТ СПАСУВА ЖИВОТИ, ГИ НАМАЛУВА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 3 февруари, 2017 | Женева: Новите насоки од Светската здравствена организација (СЗО), промовирани пред Светскиот ден на ракот (4-ти февруари), имаат за цел да ги подобрат шансите за…

Прочитај Повеќе
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2016/2017  (4 недела, до 29.01.2017)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017 (4 недела, до 29.01.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на четвртата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 1.199 новозаболени лица, со инциденца од 58,0 на 100.000 жители, што претставува намалување од 50,4% во споредба со минатата недела кога беа пријавени…

Прочитај Повеќе

Недела на превенција на ракот на грлото на матката

Од 22-28 јануари се одбележува Неделата на подигнување на свеста за ракот на грлото на матката. Ракот на грлото на матката (РГМ) е на второ место по зачестеност малигно заболување кај жените во светот и во Република Македонија. Над 80%…

Прочитај Повеќе
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  СЕЗОНА 2016/2017  (3 недела, до 22.01.2017)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2016/2017 (3 недела, до 22.01.2017)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на третата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 2.417 новозаболени лица со инциденца од 116,8 на 100.000 жители, што претставува намалување од 55,8% во споредба со минатата недела кога беа пријавени…

Прочитај Повеќе