СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (4-та недела, до 27.01.2019)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 4-та недела од 2019 година (21.01-27.01.2019), во Република Македонија пријавени се 643 (I=31,1/100.000) случаи со симптоми на грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 20,2% во споредба со минатата недела. Бројот…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 25.01.2019

Вовед ЦЈЗ Скопје во декември месец регистрираше епидемија на територијата на населба Радишани, општина Бутел со 7 случаи на мали сипаници. Заради појава на зголемен број заболени лица од различни делови на градот Скопје во текот на 52-та недела од…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (3 недела, до 20.01.2019)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 3-та недела од 2019 година (14.01-20.01.2019), во Република Македонија пријавени се 535 (I=25,9/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 90,4% во споредба со…

Прочитај Повеќе

Информација за надминување на прагот на ПМ10 во Битола, Тетово, Струмица и Скопје

Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 18.01.2019

Вовед ЦЈЗ Скопје во декември месец регистрираше епидемија на територијата на населба Радишани, општина Бутел со 7 случаи на мали сипаници. Заради појава на зголемен број заболени лица од различни делови на градот Скопје во текот на 52-та недела од…

Прочитај Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Р. Македонија во тек на 2018 година

Состојба со малите сипаници во Р. Македонија во 2018 Во 2018 година во Р. Македонија пријавени се 95 сомнителни случаи за мали сипаници. По направените епидемиолошки истражувања и лабораториски резултати, од сомнителните случаи 68 се класифицирани како мали сипаници, од…

Прочитај Повеќе