Светски ден на тоалетите – 19 ноември

Светски ден на тоалетите – 19 ноември

Кога природата повикува … .. ни требаaт тоалети.  Но милијарди луѓе немаат тоалет. Ова значи дека човечките фекалии, во огромна мера, не се третирани и ја загадуваат водата и почвата. Ние ја претвораме нашата околина во отворена канализација. Треба да се градат тоалети…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (45 недела, до 11.11.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Во текот на 45-та недела од 2018 година (од 05.11.2018 – 11.11.2017), во Република Македонија пријавени се 84 (I=4,1/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слуични на грип, што е зголемување за 75,0% во споредба…

Прочитај Повеќе

Американската фирма Waters Corporation употребила податоци од ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија во своја промоција

Американската фирма Waters Corporation која произведува лабораториска опрема и потрошен материјал во една од своите технолошки препораки за анализа на пестицидот перметрин препорачува нова метода и нов вид HPLC хирална колона на Интернет адресата: www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720004246em.pdf Целта на оваа препорака е…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018) Во текот на 44-та недела од 2018 година (од 29.10.2017 – 04.11.2017), во Република Македонија пријавени се 48 (I=2,3/100.000) нови случаи на групни пријави за заболени од грип/…

Прочитај Повеќе
Кампања за јакнење на свеста за грипот

Кампања за јакнење на свеста за грипот

Кампања за јакнење на свеста за грипот и важноста од вакцинација против сезонски грип особено кај лица со висок ризик од сериозна инфекција со можни компликации се спроведува секоја година во Октомври во Европа со подршка на Светската здравствена организација…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (43 недела, до 28.10.2018)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (43 недела, до 28.10.2018) Во текот на 43-та недела од 2018 година (од 22.10.2017 – 28.10.2017), во Република Македонија пријавени се 14 (I=0,7/100.000) нови случаи на групни пријави за заболени од грип/…

Прочитај Повеќе
ПРВ ФОРУМ ЗА ОДРЖЛИВИ ПРАКСИ НА ЖИВЕЕЊЕ ВО ЕВРОПА

ПРВ ФОРУМ ЗА ОДРЖЛИВИ ПРАКСИ НА ЖИВЕЕЊЕ ВО ЕВРОПА

Институтот за јавно здравје на РМ е партнер во конзорциумот на институции здружени во спроведување на проектот INHERIT. INHERIT е проект финансиран од програмата Хоризонт 2020 на Европската Унија и е насочен кон истражување и утврдување на методологии и пракси за поодржливо…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (42 недела, до 21.10.2017)

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (42 недела, до 21.10.2017) Во текот на 42-ра недела од 2018 година (од 15.10.2018 – 21.10.2018), во Република Македонија пријавени се 18 (I=0,9/100.000) нови случаи на групни пријави за заболени од грип/…

Прочитај Повеќе

Здраво и активно стареење

Здраво и активно стареење   Во време на непредвидливи промени за здравјето, еден тренд е загарантиран: населението во светот се побрзо старее и оваа демографска транзиција влијае врз скоро сите аспекти на општеството. Стареењето на популацијата, само по себе наметнува…

Прочитај Повеќе