СОСТОЈБА СО ГРИП/ ЗАБОЛУВАЊА СЛИЧНИ НА ГРИП СЕЗОНА 2019/2020 – Завршна информација -

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во 20-та недела од 2020 (11-17.05.2020), пријавени се 11 (I=0,5/100.000) случаи со заболувања слични на грип, незначително намалување во споредба со минатата недела (n=11). Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 63,3% споредено со…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 23.5.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 23.05.2020 Тестирани се вкупно 508 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Од вкупниот број на тестирани, 188 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Скопје, Велес,…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 23.5.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 23.5.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 266 28 89 1 177 27 градинки…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 22.5.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 22.05.2020 Тестирани се вкупно 744 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Од вкупниот број на тестирани, 355 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Скопје, Велес,…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 22.5.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 22.5.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 462 12 247 0 215 12 градинки…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 21.5.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 21.05.2020 Тестирани се вкупно 702 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Од вкупниот број на тестирани, 365 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Скопје, Велес…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 21.5.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 21.5.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 408 10 268 0 140 10 градинки…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 20.5.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 20.05.2020 Тестирани се вкупно 549 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Од вкупниот број на тестирани, 125 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките (Скопје и…

Прочитај Повеќе

Податоци за COVID-19 за 20.5.2020

Дневно Инфо за прес! Ден на кој се однесуваат резултатите 20.5.2020 Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина 1 ИЈЗ – Вирусологија 302 27 134 0 168 27 градинки…

Прочитај Повеќе

Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот 19.5.2020

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 19.05.2020 Тестирани се вкупно 512 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Од вкупниот број на тестирани, 223 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките од Скопје…

Прочитај Повеќе