ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА, ОД 20-26 ЈАНУАРИ 2014

Одбележување на европската недела за превенција на рак на грлото на матката, од 20-26 јануари 2014   ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТ ЗА СОСТОЈБАТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД СКРИНИНГ НА ГРЛО НА МАТКА КАЈ ЖЕНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВОЗРАСТ ОД 36-48 ГОДИНИ…

Прочитај Повеќе
18 НОЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ

18 НОЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН ЗА РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА АНТИБИОТИЦИ

Антибиотиците се лекови кои се користат за лекување на бактериски инфекции како што се пневмонија, сепса,туберкулоза, со убивање на бакериите или спречување на нивниот раст. Антибиотиците немаат ефект врз вирусите и не треба да се употребуваат при вообичаени вирусни инфекции…

Прочитај Повеќе

Кампања за превенција од рак на дебело црево

“Не смислувајте изговори!” БЕСПЛАТНИ ТЕСТОВИ ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА Програма за рана детекција на малигни заболувања во 2013 година ОПОРТУНИСТИЧКИ СКРИНИНГ НА РАК НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО (КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – КРК) ЦЕЛНА ГРУПА – МАЖИ И ЖЕНИ НА ВОЗРАСТ ОД 50 ДО…

Прочитај Повеќе