Соопштение – 30.05.2018

Со голема радост и задоволство го најавуваме одржувањето на Шестата Регионална Европска конференција за безбедни заедници, со наслов ,,Остварување на целите за одржлив развој – кон заедница без насилство”, од 3-5 октомври 2018 година во Скопје, Република Македонија. Рокот за…

Прочитај Повеќе

Соопштение до јавноста за прекинување на мерките за алармирање

Почитувани, Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 09.01.2018, среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање (среднодневни концентрации над 200 g/m3 барем на две мерни места во Скопје и стабилна временска прогноза). Имено, среднодневната концентрација на РМ10 од…

Прочитај Повеќе

ПОКАНА ДО МЕДИУМИТЕ – 19.12.2016

Почитувани, Институт за јавно здравје на Република Македонија ВЕ ПОКАНУВА, на конференција за печат по повод презентација на резултати од истражувања кај децата на училишна возраст во врска со употреба на психоактивни супстанци, ЕСПАД (European School Survey Project on Alcohol…

Прочитај Повеќе
Соопштение до медиумите – 16.02.2016

Соопштение до медиумите – 16.02.2016

Институтот за јавно здравје на Република Македонија во соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија во рамките на Регионалниот проект за техничка соработка ќе одржи дводенвна национална работилница за превенција и ремедијација на радонот од објектите за живеење и работа,…

Прочитај Повеќе