ПОКАНА ДО МЕДИУМИТЕ – 19.12.2016

Почитувани, Институт за јавно здравје на Република Македонија ВЕ ПОКАНУВА, на конференција за печат по повод презентација на резултати од истражувања кај децата на училишна возраст во врска со употреба на психоактивни супстанци, ЕСПАД (European School Survey Project on Alcohol…

Прочитај Повеќе
Соопштение до медиумите – 16.02.2016

Соопштение до медиумите – 16.02.2016

Институтот за јавно здравје на Република Македонија во соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија во рамките на Регионалниот проект за техничка соработка ќе одржи дводенвна национална работилница за превенција и ремедијација на радонот од објектите за живеење и работа,…

Прочитај Повеќе
Договор за меѓусебна соработка

Договор за меѓусебна соработка

На ден 13.01.2016 во Скопје е склучен договор за соработка меѓу ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, застапуван од страна на Директор Асс. Д-р. Шабан Мемети и Наставниот завод за јавно здравје “Др. Андрија Штампар “, со седиште…

Прочитај Повеќе

СООПШТЕНИЕ – 24.09.2015

 Со поддршка на Министерството за здравство Институтот за јавно здравје на Република Македонија по 15 пат, оваа година ќе го одбележи Светскиот ден на срцето – 29 септември. Традиционално, Институтот за јавно здравје организира активности за подигање на свеста кај…

Прочитај Повеќе

Соопштение 07.05.2015

Соопштение ХЕПЕНИНГ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕСЕЦОТ НА СПОРТОТ ПОД МОТОТО “ДВИЖИ СЕ ЗА ЗДРАВЈЕ“                                           Со цел да се изврши промоција на физичката активност во интерес на унапредување на здравјето, благосостојба и превенција на болести, Институтот за јавно здравје во соработка…

Прочитај Повеќе