Видео: Во Македонија 39 пријави за ново регистрирани случаи на ХИВ/СИДА

Прим. Д-р Жарко Караџовски, Институт за јавно здравје на РМ Извор: АЛФА ТВ Тема: Светски ден за борба против ХИВ/СИДА, дел од прес конференцијата од 01.12.2017

Прочитај Повеќе