ХИВ/СИДА во Македонија

Прим. д-р  Жарко Караџовски, епидемиолог во Институт за јавно здравје