Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

Здравствена карта на Република Македонија за 2012 година

zk1 2012zk2 2012zk3 2012

Здравствена карта на Република Македонија за 2010 година

zk2010_mk1zk2010_mk2zk2010_mk3

Здравствена карта на Република Македонија за 2009 година

zk2009 _1 zk2009 _2 zk2009 _3