ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

Грип – сезона 2016/2017

 

Зика

 

Маларија

Туберкулоза

ХИВ/СИДА

Туларемија

MERS-COV

 

Листериоза

 

Жолтица-Хепатит А

 

Вектор преносливи болести

 

Ебола

Полиомиелитис (Детска Парализа)

 

 Грип

Грип сезона 2015-2016

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Меланом

 

Аерозагадување

 

Исхрана

 

Топлотни бранови

 

Рак

 

 Причини за смрт

Најчести причини за смрт во Република Македонија

 

 Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

Дијабет (Шеќерна болест)

ДИЈАБЕТ (ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ)

 14 Ноември – Светски ден на Дијабетесот

Дијабет

Кои се ризиците од дијабет кај децата?