ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Грип сезона 2017/2018

 

Морбили

 

 

Хеморагични трески

 

Хепатит

 

Грип – сезона 2016/2017

 

Зика

 

Маларија

 

Туберкулоза

 

ХИВ/СИДА

 

Туларемија

 

MERS-COV

 

Листериоза

  

Вектор преносливи болести

 

Ебола

 

Полиомиелитис (Детска Парализа)

 

Грип

 

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Контрацепција

Аерозагадување

 

Исхрана

 

Топлотни бранови

 

Рак

 

 Причини за смрт

Најчести причини за смрт во Република Македонија

 

Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

Дијабет (Шеќерна болест)

ДИЈАБЕТ (ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ)

 14 Ноември – Светски ден на Дијабетесот

Дијабет

Кои се ризиците од дијабет кај децата?