ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

Грип сезона 2018/2019

     1. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (41 недела, до 14.10.2018) 18/10/2018
     2. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (42 недела, до 21.10.2017) 25/10/2018
     3. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (43 недела, до 28.10.2018) 01/11/2018
     4. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018) 09/11/2018
     5. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (45 недела, до 11.11.2018) 15/11/2018
     6. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (46 недела, до 18.11.2018) 22/11/2018
     7. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (47 недела, до 25.11.2018) 30/11/2018
     8. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (48 недела, до 02.12.2018)
     9. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (49 недела, до 09.12.2018) 
     10. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (51 недела, до 23.12.2018) 12/27/2018
     11. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (52 недела, до 30.12.2018) 01/03/2019
     12. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (1 недела, до 06.01.2019) 01/10/2019
     13. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (2 недела, до 13.01.2019) 01/17/2019
     14. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (3 недела, до 20.01.2019) 30/11/2018
     15. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (4 недела, до 28.01.2018)
     16. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (5-та недела, до 03.02.2019)
     17. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (6-та недела, до 10.02.2019)
     18. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (7-ма недела, до 17.02.2019) 02/21/2019
     19. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (8-ма недела, до 24.02.2019)
     20. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (9 недела, до 04.03.2018)
     21. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (10-та недела, до 10.03.2019)
     22. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (11-та недела, до 17.03.2019)
     23. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (12-та недела, до 24.03.2019
     24. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (13-та недела, до 31.03.2019)
     25. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (14-та недела, до 7.04.2019) 04/11/2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 16.07.2018 20/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар 21/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – мали сипаници 30/07/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 04/08/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на ПЕ Дебар заклучно со 23.08.2018 24/08/2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 28.12.2018

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија  заклучно со 04.01.2019 01/04/2019

МАЛИ СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ) 04/01/2019

ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 18.01.201

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Р. Македонија во тек на 2018 година

ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 01.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 08.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 15.02.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 22.02.2019 г.

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Македонија во 2018-2019 година, до 01.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018-2019 година, до 08.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Македонија во 2018-2019 година, 15.03.2019

Краток преглед на епидемиолошката состојба со мали сипаници во Република Северна Македонија, заклучно со 22.03.2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 29.03.2019 03/29/2019

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 05.04.2019
ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во Република Северна Македонија во 2018-2019 година, 12.04.2019
Исипни трески (Мајмунски сипаници)

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за појава на први случаи на „мајмунски сипаници“ во Европа 26/09/2018

 

Хеморагични трески (Западно-нилска треска)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО ЗАПАДНО-НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕГИОНОТ 15/08/2018

 

Светски денови

СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА 26/09/2018

29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО 01/10/2018

Глобалниот ден за миење раце (15.10.2018) 16/10/2018

Светски ден на тоалетите – 19 ноември 19/11/2018

Одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотици во Р. Македонија 30/11/2018

Краток преглед на остварените резултати согласно програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година 30/11/2018

3 Декември, Меѓународен  ден на лицата со посебни потреби 03/12/2018

СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2019

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Светски ден на здравјето 2019