ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

Грип сезона 2018/2019

 1. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (41 недела, до 14.10.2018) 18/10/2018
 2. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (42 недела, до 21.10.2017) 25/10/2018
 3. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (43 недела, до 28.10.2018) 01/11/2018
 4. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019 (44 недела, до 04.11.2018) 09/11/2018
 5. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (45 недела, до 11.11.2018) 15/11/2018
 6. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (46 недела, до 18.11.2018) 22/11/2018
 7. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (47 недела, до 25.11.2018) 30/11/2018
 8. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (48 недела, до 02.12.2018)
 9. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (49 недела, до 09.12.2018) 
 10. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (51 недела, до 23.12.2018) 12/27/2018
 11. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (52 недела, до 30.12.2018) 01/03/2019

 12. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (1 недела, до 06.01.2019) 01/10/2019

 13. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (2 недела, до 13.01.2019) 01/17/2019

 14. СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2018/2019  (3 недела, до 20.01.2019)

 

Морбили

 1. ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 16.07.2018 20/07/2018
 2. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – За пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар 21/07/2018
 3. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А – мали сипаници 30/07/2018
 4. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За епидемијата на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар и состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 03.08.2018 04/08/2018
 5. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија и епидемијата на мали сипаници на територија на ПЕ Дебар заклучно со 23.08.2018 24/08/2018
 6. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија заклучно со 28.12.2018

 7. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А За состојбата со мали сипаници во Р. Македонија  заклучно со 04.01.2019 01/04/2019
 8. МАЛИ СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ) 01/04/2019
 9. ИНФОРМАЦИЈА за епидемијата на мали сипаници на територија на град Скопје во 2018-2019 година, до 18.01.201
 10. ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Р. Македонија во тек на 2018 година

 

Исипни трески (Мајмунски сипаници)

 1. И Н Ф О Р М А Ц И Ј А за појава на први случаи на „мајмунски сипаници“ во Европа 26/09/2018

 

Хеморагични трески (Западно-нилска треска)

 

Светски денови

 1. СВЕТСКИ ДЕН НА КОНТРАЦЕПЦИЈА 26/09/2018
 2. 29 СЕПТЕМВРИ – СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО 01/10/2018
 3. Глобалниот ден за миење раце (15.10.2018) 16/10/2018
 4. Светски ден на тоалетите – 19 ноември 19/11/2018
 5. Одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотици во Р. Македонија 30/11/2018
 6. Краток преглед на остварените резултати согласно програма за заштита на населението од ХИВ за 2018 година 30/11/2018
 7. 3 Декември, Меѓународен  ден на лицата со посебни потреби 03/12/2018

 

 

 

 

 

Европска недела на имунизација

Реализација на задолжителната вакцинација на населението во Република Македонија 2017 (ppt)

 

Грип сезона 2017/2018

 

Морбили

 

 

Хеморагични трески

 

Хепатит

 

Зика

 

Маларија

 

ХИВ/СИДА

 

Туларемија

 

MERS-COV

 

Листериоза

  

Вектор преносливи болести

 

Ебола

 

Полиомиелитис (Детска Парализа)

 

Туберкулоза

 

НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

 

Контрацепција

Аерозагадување

 

Исхрана

 

Топлотни бранови

 

 

Рак

 

Хемофилија

СВЕТСКИ ДЕН НА ХЕМОФИЛИЈА – 17 АПРИЛ, 2011

 

 Дијабет (Шеќерна болест)

 

 

Светски денови