2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за октомври 2020 година, ноември 20, 2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за септември 2020 година, ноември 20, 2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за август 2020 година октомври 6, 2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања во Република Северна Македонија за јули 2020 година, септември 30, 2020

Месечен билтен за движењето на акутните заразни заболувања за месец јуни, 2020 август 11, 2020

Месечен билтен за движењето на акутните заразни заболувања за месец мај, 2020 06/26/2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања во Република Северна Македонија за април 2020 година, 8 мај 2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања во Република Северна Македонија за март 2020 година 05/08/2020

Месечен билтен за движењето на заразните заболувања во Република Северна Македонија за февруари 2020 година 04/22/2020

Месечен билтен за движењето на акутните заразни заболувања во Република Северна Македонија (јануари 2020)

 

2019