GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, SEZONI  2017/2018  (JAVA E DYTË , DERI MË 14.01.2018)

MBIKËQYRJA EPIDEMIOLOGJIKE Të dhëna javore Gjatë javës së dytë të vitit 2018 (nga 08.01.2018 – 14.01.2018), në Republikën e Maqedonisë janë raportuar 428 (I=20,7/100.000)raste të gripit, krahasuar me javën e kaluar (246)  ka një rritje prej 74% të numrit të të sëmurëve. Krahasuar me sezonin e kaluar (5.475) ka një rënie të…

Continue Reading

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, SEZONI  2017/2018  (JAVA E PARË , DERI MË 07.01.2018)

 MBIKËQYRJA EPIDEMIOLOGJIKE Të dhëna javore Gjatë javës së parë të vitit 2018 (nga 01.01.2018 – 07.01.2018), në Republikën e Maqedonisë janë raportuar 246 (I=11,9/100.000) raste të gripit, krahasuar me javën e  kаluar (128)  ka një rritje pothuajse të dyfishtë të numrit të të sëmurëve. Krahasuar me sezonin e kaluar (8.067) ka një rënie…

Continue Reading

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, SEZONI  2017/2018  (JAVA E 52 , DERI MË 31.12.2017)

 MBIKËQYRJA EPIDEMIOLOGJIKE Të dhëna javore Gjatë javës së 52 të vitit 2017 (nga 25.12.2017 – 31.12.2017), në Republikën e Maqedonisë janë raportuar 128 (I=6,2/100.000) raste të gripit, krahasuar me javën e  kаluar (104)  ka një rritje të vogël të numrit të të sëmurëve. Krahasuar me sezonin e kaluar (9485) ka një rënie…

Continue Reading

Informacion

Më datë 20.12.2017 Ass. Dr. Drejtori Shaban Memeti dhe Prof. Dr. Lothar H. Wieler nënshkruan një Memorandum për bashkëpunim mes Institutit të shëndetit publik të Republikës së Maqedonisë dhe Institutit Robert Koh nga Gjermania, një nga institucionet udhëheqëse në fushën…

Continue Reading