DITA BOTËRORE E KONTRACEPSIONIT

DITA BOTËRORE E KONTRACEPSIONIT   Dita botërore e kontracepsionit ose 26 shtatori ka për mision të ngrejë vetëdijen për marrëdhëniet seksuale të sigurta dhe kontracepsionin. Qëllimi i kësaj dite është që të ndihmohen të gjitha gjeneratat, të rinjtë dhe të…

Continue Reading