Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 08/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 254 37 0 0 254 37
2 QSHP Shkup 7 1 0 0 7 1
3 Avicena (skrining) 181 6 0 0 181 6
4 Biotek (privat) 80 8 0 0 80 8
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 121 10 0 0 121 10
6 Sistina (privat) 98 8 0 0 98 8
7 LAOR 1 1 0 0 1 1
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 33 0 0 0 33 0
11 KSIGJF 4 1 0 0 4 1
12 KGJA 14 0 0 0 14 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 793 72 0 0 793 72
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 160180 15293 4982 24 155198 15269
1 ISHP- Virusologjia 71338 8483 3226 22 68112 8461
2 QSHP Shkup 1977 224 0 0 1977 224
3 Avicena (skrining) 13605 1122 0 0 13605 1122
4 Biotek (privat) 15770 759 0 0 15770 759
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21472 1422 0 0 21472 1422
6 Sistina (privat) 16613 770 0 0 16613 770
7 Laor 1007 55 0 0 1007 55
8 ASHAM 11673 1794 1756 2 9917 1792
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 531 7 0 0 531 7
11 QSHP Manastir 3810 440 0 0 3810 440
12 KSIGJF 856 103 0 0 856 103
13 KGJA 766 26 0 0 766 26
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 24 8 6177 1000.1 248 40.2 4.0% 5341 588
2 Kumanovë 6 7 1554 1089.1 64 44.9 4.1% 1260 230
3 Dibër 4 264 951.2 13 46.8 4.9% 220 31
4 Shtip 3 4 1191 2261.1 23 43.7 1.9% 1078 90
5 Prilep 1 532 558.1 30 31.5 5.6% 362 140
6 Tetovë 2 1 1260 630.8 80 40.0 6.3% 1075 105
7 Strugë 9 4 604 890.2 51 75.2 8.4% 493 60
8 Veles 1 2 281 424.1 14 21.1 5.0% 246 21
9 Manastir 2 231 226.6 6 5.9 2.6% 185 40
10 Ohër 1 1 4 377 671.9 14 25.0 3.7% 310 53
11 Kavadar 1 191 443.8 2 4.6 1.0% 163 26
12 Gostivar 4 1 11 825 688.8 42 35.1 5.1% 680 103
13 Gjevgjeli** 3 1 77 223.9 0 0.0 0.0% 32 45
14 Strumicë 1 83 87.6 4 4.2 4.8% 49 30
15 Kriva Pallankë 1 2 62 259.2 2 8.4 3.2% 42 18
16 Radovish 1 48 147.2 1 3.1 2.1% 39 8
17 Krushevë 17 178.4 2 21.0 11.8% 14 1
18 Koçan 3 1 169 352.3 4 8.3 2.4% 126 39
19 Probishtip 1 91 594.7 0 0.0 0.0% 75 16
20 Demir Hisar 60 716.2 2 23.9 3.3% 56 2
21 Makedonski Brod 80 714.5 4 35.7 5.0% 63 13
22 Pehçevë 38 761.1 0 0.0 0.0% 12 26
23 Berovë 1 1 69 530.6 2 15.4 2.9% 32 35
24 Vallandovë 1 10 84.4 0 0.0 0.0% 8 2
25 Vinicë 1 1 84 432.4 1 5.1 1.2% 56 27
26 Dellçevë 3 111 461.7 3 12.5 2.7% 28 80
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 18 6
28 Sveti Nikole 1 3 302 1472.3 1 4.9 0.3% 276 25
29 Kërçovë 2 286 500.4 14 24.5 4.9% 232 40
30 Prespë 147 899.0 5 30.6 3.4% 142 0
31 Negotinë* 48 204.5 2 8.5 4.2% 41 5
Gjithsej 72 3 54 15293 739.1 634 30.6 4.1% 12754 1905

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 11 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 98
Gazi Babë 75
Karposh 68
Qendër 65
Çair 56
Kisella Voda 55
Butel 39
Gjorçe Petrov 37
Shuto Orizare 23
Studeniçan 16
Saraj 16
Ilinden 12
Haraçinë 10
4
Te huaj 4
Sopishte 4
Petrovec 4
Çuçer Sandevë 1
Zelenikovë 1
Gjithsej 588

 

=