Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 09/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 310 31 0 0 310 31
2 QSHP Shkup 23 7 0 0 23 7
3 Avicena (skrining) 212 7 0 0 212 7
4 Biotek (privat) 248 10 0 0 248 10
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 140 10 0 0 140 10
6 Sistina (privat) 173 11 0 0 173 11
7 LAOR 61 2 0 0 61 2
8 ASHAM 177 35 0 0 177 35
9 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 11 0
10 QSHP Manastir 35 6 0 0 35 6
11 KSIGJF 6 1 0 0 6 1
12 KGJA 14 1 0 0 14 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1410 121 0 0 1410 121
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 161590 15414 4982 24 156608 15390
1 ISHP- Virusologjia 71648 8514 3226 22 68422 8492
2 QSHP Shkup 2000 231 0 0 2000 231
3 Avicena (skrining) 13817 1129 0 0 13817 1129
4 Biotek (privat) 16018 769 0 0 16018 769
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21612 1432 0 0 21612 1432
6 Sistina (privat) 16786 781 0 0 16786 781
7 Laor 1068 57 0 0 1068 57
8 ASHAM 11850 1829 1756 2 10094 1827
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 542 7 0 0 542 7
11 QSHP Manastir 3845 446 0 0 3845 446
12 KSIGJF 862 104 0 0 862 104
13 KGJA 780 27 0 0 780 27
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 33 50 6210 1005,4 248 40,2 4,0% 5391 571
2 Kumanovë 8 32 1562 1094,7 64 44,9 4,1% 1292 206
3 Dibër 264 951,2 13 46,8 4,9% 220 31
4 Shtip 6 7 1197 2272,5 23 43,7 1,9% 1085 89
5 Prilep 2 2 11 534 560,2 32 33,6 6,0% 373 129
6 Tetovë 6 4 1266 633,8 80 40,0 6,3% 1079 107
7 Strugë 6 1 4 610 899,0 52 76,6 8,5% 497 61
8 Veles 3 2 284 428,6 14 21,1 4,9% 248 22
9 Manastir 6 237 232,5 6 5,9 2,5% 185 46
10 Ohër 11 2 388 691,5 14 25,0 3,6% 312 62
11 Kavadar 4 2 195 453,1 2 4,6 1,0% 165 28
12 Gostivar 4 12 829 692,2 42 35,1 5,1% 692 95
13 Gjevgjeli** 3 1 80 232,6 0 0,0 0,0% 33 47
14 Strumicë 3 2 86 90,8 4 4,2 4,7% 51 31
15 Kriva Pallankë 9 71 296,9 2 8,4 2,8% 42 27
16 Radovish 1 1 49 150,3 1 3,1 2,0% 40 8
17 Krushevë 1 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 5 1 174 362,7 4 8,3 2,3% 127 43
19 Probishtip 91 594,7 0 0,0 0,0% 75 16
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 1 1 81 723,4 4 35,7 4,9% 64 13
22 Pehçevë 38 761,1 0 0,0 0,0% 12 26
23 Berovë 1 2 70 538,3 2 15,4 2,9% 34 34
24 Vallandovë 1 11 92,8 0 0,0 0,0% 8 3
25 Vinicë 1 2 85 437,5 1 5,1 1,2% 58 26
26 Dellçevë 3 2 115 478,3 3 12,5 2,6% 30 82
27 Kratovë 1 23 240,4 0 0,0 0,0% 19 4
28 Sveti Nikole 2 1 304 1482,1 1 4,9 0,3% 277 26
29 Kërçovë 1 2 287 502,2 14 24,5 4,9% 234 39
30 Prespë 147 899,0 5 30,6 3,4% 142 0
31 Negotinë* 48 204,5 2 8,5 4,2% 41 5
Gjithsej 121 3 142 15414 744,9 637 30,8 4,1% 12896 1881

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 11 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 98
Gazi Babë 71
Karposh 68
Qendër 61
Kisella Voda 54
Çair 51
Butel 43
Gjorçe Petrov 33
Shuto Orizare 20
Studeniçan 16
Saraj 16
Ilinden 12
Haraçinë 9
7
Te huaj 4
Sopishte 4
Petrovec 4
Çuçer Sandevë 1
Zelenikovë 1
Gjithsej 571