Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 10/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 439 65 0 0 439 65
2 QSHP Shkup 30 4 0 0 30 4
3 Avicena (skrining) 364 10 0 0 364 10
4 Biotek (privat) 160 9 0 0 160 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 165 7 0 0 165 7
6 Sistina (privat) 175 11 0 0 175 11
7 LAOR 64 5 0 0 64 5
8 ASHAM 101 19 0 0 101 19
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 28 7 0 0 28 7
11 KSIGJF 9 5 0 0 9 5
12 KGJA 7 0 0 0 7 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1542 142 0 0 1542 142
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 163132 15555 4982 24 158150 15531
1 ISHP- Virusologjia 72087 8579 3226 22 68861 8557
2 QSHP Shkup 2030 235 0 0 2030 235
3 Avicena (skrining) 14181 1139 0 0 14181 1139
4 Biotek (privat) 16178 778 0 0 16178 778
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21777 1439 0 0 21777 1439
6 Sistina (privat) 16961 792 0 0 16961 792
7 Laor 1132 62 0 0 1132 62
8 ASHAM 11951 1848 1756 2 10195 1846
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 542 7 0 0 542 7
11 QSHP Manastir 3873 453 0 0 3873 453
12 KSIGJF 871 108 0 0 871 108
13 KGJA 787 27 0 0 787 27
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 37 20 6247 1011,4 248 40,2 4,0% 5411 588
2 Kumanovë 18 10 1580 1107,3 64 44,9 4,1% 1302 214
3 Dibër 1 265 954,8 13 46,8 4,9% 220 32
4 Shtip 3 1 10 1200 2278,2 24 45,6 2,0% 1095 81
5 Prilep 8 1 4 542 568,6 33 34,6 6,1% 377 132
6 Tetovë 13 3 1279 640,3 80 40,0 6,3% 1082 117
7 Strugë 3 11 613 903,5 52 76,6 8,5% 508 53
8 Veles 4 283 427,1 14 21,1 4,9% 252 17
9 Manastir 4 3 241 236,5 6 5,9 2,5% 188 47
10 Ohër 1 2 388 691,5 15 26,7 3,9% 314 59
11 Kavadar 4 195 453,1 2 4,6 1,0% 169 24
12 Gostivar 9 1 6 838 699,7 43 35,9 5,1% 698 97
13 Gjevgjeli** 1 80 232,6 0 0,0 0,0% 34 46
14 Strumicë 4 1 90 95,0 4 4,2 4,4% 52 34
15 Kriva Pallankë 8 79 330,3 2 8,4 2,5% 42 35
16 Radovish 1 50 153,3 1 3,1 2,0% 40 9
17 Krushevë 1 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 5 1 179 373,1 4 8,3 2,2% 128 47
19 Probishtip 3 94 614,3 0 0,0 0,0% 75 19
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 2 1 83 741,3 5 44,7 6,0% 64 14
22 Pehçevë 4 2 42 841,2 0 0,0 0,0% 14 28
23 Berovë 2 3 72 553,7 2 15,4 2,8% 37 33
24 Vallandovë 1 12 101,3 0 0,0 0,0% 8 4
25 Vinicë 3 1 88 453,0 1 5,1 1,1% 59 28
26 Dellçevë 7 4 122 507,4 3 12,5 2,5% 34 85
27 Kratovë 1 24 250,8 0 0,0 0,0% 19 5
28 Sveti Nikole 3 304 1482,1 1 4,9 0,3% 280 23
29 Kërçovë 2 5 289 505,7 14 24,5 4,8% 239 36
30 Prespë 2 149 911,2 5 30,6 3,4% 142 2
31 Negotinë* 49 208,8 2 8,5 4,1% 41 6
Gjithsej 142 5 98 15555 751,7 642 31,0 4,1% 12994 1919

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 11 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica