Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 17/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 460 72 0 0 460 72
2 QSHP Shkup 56 3 0 0 56 3
3 Avicena (skrining) 286 8 0 0 286 8
4 Biotek (privat) 136 2 0 0 136 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 230 17 0 0 230 17
6 Sistina (privat) 142 2 0 0 142 2
7 LAOR 46 6 0 0 46 6
8 ASHAM 106 23 0 0 106 23
9 Mjekësia ligjore 13 0 0 0 13 0
10 QSHP Manastir 49 7 0 0 49 7
11 KSIGJF 2 2 0 0 2 2
12 KGJA 10 1 0 0 10 1
13 SINLAB 9 1 0 0 9 1
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1545 144 0 0 1545 144
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 172700 16417 4982 24 167718 16393
1 ISHP- Virusologjia 74806 9008 3226 22 71580 8986
2 QSHP Shkup 2292 267 0 0 2292 267
3 Avicena (skrining) 15757 1194 0 0 15757 1194
4 Biotek (privat) 17105 808 0 0 17105 808
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22999 1512 0 0 22999 1512
6 Sistina (privat) 18053 852 0 0 18053 852
7 Laor 1441 84 0 0 1441 84
8 ASHAM 12555 1953 1756 2 10799 1951
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 610 7 0 0 610 7
11 QSHP Manastir 4264 496 0 0 4264 496
12 KSIGJF 953 116 0 0 953 116
13 KGJA 879 29 0 0 879 29
14 SINLAB 224 3 0 0 224 3
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 27 22 6488 1050.4 252 40.8 3.9% 5669 567
2 Kumanovë 11 1 33 1655 1159.9 67 47.0 4.0% 1396 192
3 Dibër 3 275 990.8 13 46.8 4.7% 222 40
4 Shtip 5 1 2 1227 2329.5 25 47.5 2.0% 1128 74
5 Prilep 13 2 7 594 623.2 36 37.8 6.1% 435 123
6 Tetovë 13 1 2 1348 674.8 82 41.0 6.1% 1122 144
7 Strugë 1 639 941.8 57 84.0 8.9% 518 64
8 Veles 4 300 452.8 15 22.6 5.0% 258 27
9 Manastir 5 4 264 259.0 7 6.9 2.7% 199 58
10 Ohër 2 401 714.7 18 32.1 4.5% 335 48
11 Kavadar 1 212 492.6 2 4.6 0.9% 174 36
12 Gostivar 8 1 890 743.1 48 40.1 5.4% 741 101
13 Gjevgjeli** 2 1 99 287.9 0 0.0 0.0% 42 57
14 Strumicë 15 1 1 157 165.8 8 8.4 5.1% 59 90
15 Kriva Pallankë 1 3 91 380.5 3 12.5 3.3% 51 37
16 Radovish 8 1 64 196.3 2 6.1 3.1% 44 18
17 Krushevë 2 1 20 209.9 2 21.0 10.0% 15 3
18 Koçan 13 4 233 485.7 5 10.4 2.1% 143 85
19 Probishtip 99 647.0 0 0.0 0.0% 80 19
20 Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 1 1 88 785.9 5 44.7 5.7% 74 9
22 Pehçevë 42 841.2 0 0.0 0.0% 21 21
23 Berovë 2 2 76 584.5 2 15.4 2.6% 54 20
24 Vallandovë 14 118.1 0 0.0 0.0% 9 5
25 Vinicë 1 1 1 97 499.3 3 15.4 3.1% 67 27
26 Dellçevë 3 5 141 586.4 6 25.0 4.3% 62 73
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 20 4
28 Sveti Nikole 2 312 1521.1 1 4.9 0.3% 294 17
29 Kërçovë 2 1 3 299 523.2 15 26.2 5.0% 256 28
30 Prespë 2 158 966.2 5 30.6 3.2% 142 11
31 Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 144 8 97 16417 793.4 683 33.0 4.2% 13732 2002

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit, 12 të huaj

**** 29 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 84
Qendër 76
Gazi Babë 73
Karposh 73
Çair 57
Kisella Voda 55
Butel 32
Gjorçe Petrov 28
Saraj 18
Shuto Orizare 15
Ilinden 14
Haraçinë 9
Studeniçan 9
Petrovec 7
Te huaj 6
Çuçer Sandevë 4
Sopishte 3
2
Zelenikovë 2
Gjithsej 567