Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 866 98 0 0 866 98
2 QSHP Shkup 12 3 0 0 12 3
3 Avicena (skrining) 255 9 0 0 255 9
4 Biotek (privat) 271 7 0 0 271 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 231 14 0 0 231 14
6 Sistina (privat) 163 7 0 0 163 7
7 LAOR 44 0 0 0 44 0
8 ASHAM 99 18 0 0 99 18
9 Mjekësia ligjore 17 0 0 0 17 0
10 QSHP Manastir 56 3 0 0 56 3
11 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
12 KGJA 0 0 0 0 0 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 2018 159 0 0 2018 159
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 147002 14293 4982 24 142020 14269
1 ISHP- Virusologjia 68029 8018 3226 22 64803 7996
2 QSHP Shkup 1870 202 0 0 1870 202
3 Avicena (skrining) 11733 1040 0 0 11733 1040
4 Biotek (privat) 13799 701 0 0 13799 701
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 19663 1330 0 0 19663 1330
6 Sistina (privat) 14558 719 0 0 14558 719
7 Laor 550 44 0 0 550 44
8 ASHAM 10972 1642 1756 2 9216 1640
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 459 7 0 0 459 7
11 QSHP Manastir 3246 397 0 0 3246 397
12 KSIGJF 752 85 0 0 752 85
13 KGJA 609 20 0 0 609 20
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 34 2 27 5895 954.4 243 39.3 4.1% 4796 856
2 Kumanovë 20 1468 1028.8 61 42.8 4.2% 1030 377
3 Dibër 1 252 907.9 10 36.0 4.0% 158 84
4 Shtip 5 1 10 1134 2152.9 22 41.8 1.9% 943 169
5 Prilep 8 2 455 477.3 28 29.4 6.2% 320 107
6 Tetovë 11 1208 604.7 78 39.0 6.5% 966 164
7 Strugë 3 5 560 825.3 48 70.7 8.6% 453 59
8 Veles 1 270 407.5 14 21.1 5.2% 225 31
9 Manastir 2 1 203 199.2 6 5.9 3.0% 157 40
10 Ohër 4 1 337 600.6 11 19.6 3.3% 292 34
11 Kavadar 2 182 422.9 2 4.6 1.1% 100 80
12 Gostivar 12 9 779 650.4 35 29.2 4.5% 511 233
13 Gjevgjeli** 4 49 142.5 0 0.0 0.0% 21 28
14 Strumicë 2 5 65 68.6 3 3.2 4.6% 41 21
15 Kriva Pallankë 46 192.3 1 4.2 2.2% 28 17
16 Radovish 1 1 42 128.8 1 3.1 2.4% 35 6
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 14 0
18 Koçan 3 1 143 298.1 4 8.3 2.8% 110 29
19 Probishtip 80 522.8 0 0.0 0.0% 65 15
20 Demir Hisar 60 716.2 2 23.9 3.3% 42 16
21 Makedonski Brod 1 71 634.1 3 26.8 4.2% 50 18
22 Pehçevë 18 360.5 0 0.0 0.0% 6 12
23 Berovë 6 57 438.4 2 15.4 3.5% 7 48
24 Vallandovë 1 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Vinicë 6 4 70 360.3 0 0.0 0.0% 32 38
26 Dellçevë 10 3 59 245.4 1 4.2 1.7% 8 50
27 Kratovë 1 18 188.1 0 0.0 0.0% 15 3
28 Sveti Nikole 5 287 1399.2 1 4.9 0.3% 223 63
29 Kërçovë 3 269 470.7 12 21.0 4.5% 187 70
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Negotinë* 45 191.7 2 8.5 4.4% 30 13
Gjithsej 131 6 81 14293 690.8 596 28.8 4.2% 11014 2683

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 11 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 110
Aerodrom 108
Gazi Babë 103
Kisella Voda 100
Karposh 88
Qendër 80
Butel 66
Gjorçe Petrov 55
Shuto Orizare 32
Saraj 25
Studeniçan 25
Haraçinë 15
Ilinden 13
Petrovec 10
Sopishte 7
Çuçer Sandevë 4
Zelenikovë 3
2
Gjithsej 856