Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 29/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 196 20 0 0 196 20
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 148 6 0 0 148 6
4 Biotek (privat) 178 6 0 0 178 6
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 141 5 0 0 141 5
7 LAOR 92 0 0 0 92 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 49 1 0 0 49 1
11 KSIGJF 0 0 0 0 0 0
12 KGJA 13 1 0 0 13 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 817 39 0 0 817 39
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 147819 14330 4982 24 142837 14306
1 ISHP- Virusologjia 68225 8037 3226 22 64999 8015
2 QSHP Shkup 1870 202 0 0 1870 202
3 Avicena (skrining) 11881 1046 0 0 11881 1046
4 Biotek (privat) 13977 707 0 0 13977 707
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 19663 1329 0 0 19663 1329
6 Sistina (privat) 14699 724 0 0 14699 724
7 Laor 642 44 0 0 642 44
8 ASHAM 10972 1642 1756 2 9216 1640
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 459 7 0 0 459 7
11 QSHP Manastir 3295 398 0 0 3295 398
12 KSIGJF 752 85 0 0 752 85
13 KGJA 622 21 0 0 622 21
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 7 2 6 5901 955.4 245 39.7 4.2% 4802 854
2 Kumanovë 3 2 1471 1030.9 63 44.2 4.3% 1030 378
3 Dibër 252 907.9 10 36.0 4.0% 158 84
4 Shtip 21 1134 2152.9 22 41.8 1.9% 964 148
5 Prilep 8 463 485.7 28 29.4 6.0% 320 115
6 Tetovë 2 3 1210 605.7 78 39.0 6.4% 969 163
7 Strugë 2 1 562 828.3 48 70.7 8.5% 454 60
8 Veles 270 407.5 14 21.1 5.2% 225 31
9 Manastir 1 203 199.2 6 5.9 3.0% 158 39
10 Ohër 337 600.6 11 19.6 3.3% 292 34
11 Kavadar 182 422.9 2 4.6 1.1% 100 80
12 Gostivar 11 6 789 658.8 35 29.2 4.4% 517 237
13 Gjevgjeli** 2 1 51 148.3 0 0.0 0.0% 22 29
14 Strumicë 65 68.6 3 3.2 4.6% 41 21
15 Kriva Pallankë 46 192.3 1 4.2 2.2% 28 17
16 Radovish 42 128.8 1 3.1 2.4% 35 6
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 14 0
18 Koçan 2 2 145 302.3 4 8.3 2.8% 112 29
19 Probishtip 1 80 522.8 0 0.0 0.0% 66 14
20 Demir Hisar 60 716.2 2 23.9 3.3% 42 16
21 Makedonski Brod 71 634.1 3 26.8 4.2% 50 18
22 Pehçevë 18 360.5 0 0.0 0.0% 6 12
23 Berovë 57 438.4 2 15.4 3.5% 7 48
24 Vallandovë 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Vinicë 2 70 360.3 0 0.0 0.0% 34 36
26 Dellçevë 59 245.4 1 4.2 1.7% 8 50
27 Kratovë 1 19 198.6 0 0.0 0.0% 15 4
28 Sveti Nikole 1 288 1404.1 1 4.9 0.3% 223 64
29 Kërçovë 4 269 470.7 12 21.0 4.5% 191 66
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Negotinë* 45 191.7 2 8.5 4.4% 30 13
Gjithsej 39 4 48 14330 692.5 600 29.0 4.2% 11062 2668

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 13 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 108
Aerodrom 107
Gazi Babë 102
Kisella Voda 100
Karposh 88
Qendër 81
Butel 66
Gjorçe Petrov 55
Shuto Orizare 32
Saraj 25
Studeniçan 25
Haraçinë 15
Ilinden 14
Petrovec 10
Sopishte 9
Çuçer Sandevë 4
Zelenikovë 3
1
Gjithsej 851