Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 30/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 53 4 0 0 53 4
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 52 0 0 0 52 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 179 5 0 0 179 5
6 Sistina (privat) 143 2 0 0 143 2
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
11 KSIGJF 7 0 0 0 7 0
12 KGJA 16 0 0 0 16 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 450 11 0 0 450 11
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 148269 14341 4982 24 143287 14317
1 ISHP- Virusologjia 68278 8041 3226 22 65052 8019
2 QSHP Shkup 1870 202 0 0 1870 202
3 Avicena (skrining) 11881 1046 0 0 11881 1046
4 Biotek (privat) 14029 707 0 0 14029 707
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 19842 1334 0 0 19842 1334
6 Sistina (privat) 14842 726 0 0 14842 726
7 Laor 642 44 0 0 642 44
8 ASHAM 10972 1642 1756 2 9216 1640
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 459 7 0 0 459 7
11 QSHP Manastir 3295 398 0 0 3295 398
12 KSIGJF 759 85 0 0 759 85
13 KGJA 638 21 0 0 638 21
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 3 44 5903 955,7 245 39,7 4,2% 4846 812
2 Kumanovë 1 1472 1031,6 63 44,2 4,3% 1030 379
3 Dibër 252 907,9 10 36,0 4,0% 158 84
4 Shtip 16 1134 2152,9 22 41,8 1,9% 980 132
5 Prilep 1 3 463 485,7 29 30,4 6,3% 323 111
6 Tetovë 1 1211 606,2 78 39,0 6,4% 969 164
7 Strugë 562 828,3 48 70,7 8,5% 454 60
8 Veles 2 270 407,5 14 21,1 5,2% 227 29
9 Manastir 203 199,2 6 5,9 3,0% 158 39
10 Ohër 337 600,6 11 19,6 3,3% 292 34
11 Kavadar 4 182 422,9 2 4,6 1,1% 104 76
12 Gostivar 1 1 2 791 660,4 36 30,1 4,6% 519 236
13 Gjevgjeli** 1 1 52 151,2 0 0,0 0,0% 23 29
14 Strumicë 2 65 68,6 3 3,2 4,6% 43 19
15 Kriva Pallankë 1 47 196,5 1 4,2 2,1% 28 18
16 Radovish 42 128,8 1 3,1 2,4% 35 6
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 14 0
18 Koçan 2 145 302,3 4 8,3 2,8% 114 27
19 Probishtip 1 80 522,8 0 0,0 0,0% 67 13
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 42 16
21 Makedonski Brod 2 71 634,1 3 26,8 4,2% 52 16
22 Pehçevë 18 360,5 0 0,0 0,0% 6 12
23 Berovë 1 58 446,1 2 15,4 3,4% 7 49
24 Vallandovë 9 75,9 0 0,0 0,0% 7 2
25 Vinicë 1 1 3 71 365,5 1 5,1 1,4% 37 33
26 Dellçevë 1 60 249,6 1 4,2 1,7% 8 51
27 Kratovë 19 198,6 0 0,0 0,0% 15 4
28 Sveti Nikole 11 288 1404,1 1 4,9 0,3% 234 53
29 Kërçovë 1 269 470,7 12 21,0 4,5% 192 65
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 142 0
31 Negotinë* 1 45 191,7 2 8,5 4,4% 31 12
Gjithsej 11 3 95 14341 693,1 603 29,1 4,2% 11157 2581

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 13 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 104
Kisella Voda 101
Gazi Babë 99
Aerodrom 99
Karposh 85
Qendër 76
Butel 58
Gjorçe Petrov 50
Shuto Orizare 32
Studeniçan 26
Saraj 25
Haraçinë 15
Ilinden 14
8
Petrovec 8
Sopishte 5
Çuçer Sandevë 4
Zelenikovë 3
Gjithsej 812