Kur natyra thërret …


.. 
kemi nevojë për tualet.  Por, miliona njerëz nuk kanë tualet.


Kjo do të thotë se jashtëqitjet e njeriut, nuk trajtohen dhe e ndotin ujin dhe tokën. Ne po e shndërrojmë mjedisin tonë në një kanalizim të hapur. Duhen ndërtuar tualete dhe sisteme sanitare që funksionojnë në harmoni me ekosistemet.


892 MILIONË  njerëz praktikojnë defekalizim në mjedis të hapur

1.8 MILIARDË njerëz pinë ujë të ndotur me kimikalie

4.5 MILIARDË njerëz nuk kanë tualete të sigurta

 

Dita Botërore e tualetit që shënohet në 19 nëntor thekson nevojën për zgjidhje të bazuara në natyrë të nevojave tona për sanitacion.

Kur natyra thërret, ne duhet të dëgjojmë dhe të veprojmë!

 

 

Poster në jpg.format

Poster në pdf. format