Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 06.07-12.07.2020

Janë testuar gjithsej 9.995 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 1.073, nga 26 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=454; 42,3%) dhe Tetovë (n=96; 8,9%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 06.07-12.07.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 454 17
Tetovë 96 6
Sveti Nikole 72  
Gostivar 69 4
Shtip 67 2
Strugë 61 4
Kumanovë 60 2
Dibër 41 1
Kërçovë 32  
Ohër 22  
Prilep 20  
Prespë 17  
Probishtip 9  
Manastir 8  
Veles 7  
Strumicë 7  
Demir Hisar 6  
Kavadar 5  
Krushevë 5  
Radovish 4  
Kratovë 3  
Koçan 2  
Kriva Pallanka 2  
Makedonski Brod 2  
Berovë 1  
Negotinë 1  
Gjithsej 1.073 36

 

Sipas të dhënave të përpunuara, raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 245 (22,8%) raste pozitive, pastaj tek grupmosha nga 30-39 (n=216; 20,1%), 50-59 vjet (n=207; 19,3%) dhe nga 40-49 (n=202; 18,8%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=40; 3,7%) dhe 10-19 vjet (n=35; 3,3%).

Sipas gjinisë 542 (50,5%) janë femra dhe 531 (49,5%) janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 114 (11,5%) pacientë të rinj. Tek 270 (27,2%) persona është vërtetuar komorbiditet.

423 (42,6%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa 22  persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 1.017  persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 36 raste të vdekjes, nga 7 qytete. Numri më i madh i të vdekurve janë persona në moshë mbi 65 vjet (n=25; 69,4%). 35 kanë qenë të shtruar në Spital ndërsa 1 prej tyre ka ndërruar jetë në shtëpi. Tek 29 prej tyre janë regjstruar komorbiditete.

 

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 12.07.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 8.197 raste me  COVID-19 (I=394,6/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Kumanovë dhe Tetovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 8.197 394,6 385 18,5 4,7%
Shkup*** 3878 627.9 156 25.3 4.0%
Tetovë 871 436.0 63 31.5 7.2%
Kumanovë 862 604.1 44 30.8 5.1%
Shtip 457 867.6 10 19.0 2.2%
Strugë 329 484.9 37 54.5 11.2%
Prilep 301 315.8 20 21.0 6.6%
Gostivar 230 192.0 16 13.4 7.0%
Ohër 227 404.6 5 8.9 2.2%
Veles 203 306.4 13 19.6 6.4%
Dibër 151 544.0 5 18.0 3.3%
Prespë*** 138 843.9 3 18.3 2.2%
Sveti Nikole 118 575.3 0 0.0 0.0%
Kërçovë 81 141.7 1 1.7 1.2%
Koçan 77 160.5 3 6.3 3.9%
Manastir 70 68.7 2 2.0 2.9%
Probishtip 37 241.8 0 0.0 0.0%
Kavadar 26 60.4 1 2.3 3.8%
Strumicë 24 25.3 1 1.1 4.2%
Negotinë* 22 93.7 1 4.3 4.5%
Kriva Pallanka 19 79.4 0 0.0 0.0%
Krushevë 12 125.9 2 21.0 16.7%
Gjevgjeli** 12 34.9 0 0.0 0.0%
Radovish 8 24.5 0 0.0 0.0%
Demir Hisar 8 95.5 0 0.0 0.0%
Makedonski Brod 8 71.4 0 0.0 0.0%
Kratovë 7 73.2 0 0.0 0.0%
Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0%
Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0%
Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0%
Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0%
Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0%

*10 persona janë banorë të Demir Kapisë  **2 janë banorë të Bogdancit

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip me 867,6 dhe Prespë me 843,9 të sëmurë në 100 000 banorë, Shkup (627,9/100.000), Kumanovë (604,1/100.000), Sveti Nikole (573,3/100.000), Dibër (544,0/100.000), Strugë (484,9/100.000), Tetovë (436,0/100.000), Ohër (404,6/100.000), Prilep (315,8/100.000) dhe Veles (306,4/100.000), ndërsa Incidencë mbi 150 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Probishtip, Gostivar dhe Koçan (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, Republika e Maqedonisë së Veriut

kartogram 13.7

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, janë regjistruar 4.131 meshkuj dhe 4.066 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 398,5/100.000, tek femrat 393,7/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 97 vjet (mediana – 44,5 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 1.839 (22,4%) , incidencë prej 479,8/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 563,2/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=1.566) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 152,5 dhe 142,7 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 349 dhe 357 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=8.197)

13.7.1

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=204) është regjistruar në 09.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=8.197)

13.7.2

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.073) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=8.197)

13.7.3

(n=8.048; 98,2%), 20,6% (n=1.656) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  350 persona të hospitalizur, nga të cilët 118 janë në terapi me oksigjen dhe 4 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (64,4%), kollë (42,4%), plogështi (41,5%), ethe (14,8%), dhimbje të kokës (13,9%), dhimbje të fytit (13,7%) dhe vështirësi në frymëmarrje (12,o%).

Tek 2.318 ose 28,8% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma, ndërsa  1.455 ose 62,8%  e tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

77 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 19 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes.

Tek 2.410 (29,9%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=1.637), diabet (n=700) dhe sëmundje të mushkërive (n=320) dhe 445 me sëmundje të tjera kronike. Tek 980 (59,2%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

606 (7,5%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

 

Janë regjistruar 385 raste të vdekjes (Lt = 4,7%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=273) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 61,6/100.000 banorë. Janë regjistruar 240 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 145 raste të vdekjes tek femrat.

311 (80,8%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=240), diabet (n=114) dhe me sëmundje të mushkërive (n=56).

Janë regjistruar edhe nga 2 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe gra shtatzëna.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020

 (n=385)

13.7.4

161 (2,0%) janë raste të importuara. 6 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 12.07.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 3.826 (47,5%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 78.133 materiale, 8.197 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 37.761 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut

 (n=78.133)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 78133 8197 4982 24 73151 8173
ISHP Virusologjia 40742 4741 3226 22 37516 4719
QSHP Shkup 904 157 0 0 904 157
Avicena 4694 604 0 0 4694 604
Biotek 6284 371 0 0 6284 371
Klinika Zhan Mitrev 10350 743 0 0 10350 743
Sistina 6413 381 0 0 6413 381
LAOR 20 7 0 0 117 9
ASHAM 7068 999 1756 2 5215 995
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 775 85
Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
QSHP Manastir 724 103 0 0 1677 187

*5 raste janë konfirmuar jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 3.486 ose (42,5%) janë raste aktive, 4.326 (52,8%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=8.197)

13.7.5

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=8.197)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1788 1934 156 3878
Tetovë 292 516 63 871
Kumanovë 194 624 44 862
Shtip 178 269 10 457
Strugë 170 122 37 329
Prilep 64 217 20 301
Gostivar 144 70 16 230
Ohër 135 87 5 227
Veles 33 157 13 203
Dibër 89 57 5 151
Prespë 78 57 3 138
Sveti Nikole 111 7 118
Kërçovë 69 11 1 81
Koçan 13 61 3 77
Manastir 27 41 2 70
Probishtip 24 13 37
Kavadar 18 7 1 26
Strumicë 16 7 1 24
Kriva Pallanka 9 10 19
Krushevë 7 3 2 12
Negotinë 3 8 1 12
Gjevgjeli 2 10 12
Demir Kapija 10 10
Demir Hisar 7 1 8
Makedonski Brod 4 4 8
Radovish 4 4 8
Kratovë 4 3 7
Pehçevë 1 5 6
Vallandovë 6 6
Vinicë 1 3 4
Berovë 1 2 1 4
Dellçevë 1 1
GJITHSEJ 3.486 4.326 385 8.197

*2 persona janë banorë të Bogdancit

 

Në Tabelën 5 është dhënë pasqyra momentale e rasteve aktive në komunat Shkup dhe Tetovë.

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup dhe Tetovë (n=2.080)

Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 1.788
Çair 304
Gazi Babë 203
Aerodrom 163
Кarposh 151
Qendër 145
Butel 140
Saraj 121
Studeniçan 116
Gjorçe Çetrov 113
Kisela Vodë 112
Shuto Orizare 83
Haraçinë 42
Ilinden 23
Petrovec 20
Zelenikovë 15
Sopishte 12
Çuçer Sandevë 11
Të huaj 9
  5
Tetovë 292
Tetovë 212
Zhelinë 21
Jegunovce 18
Bërvenicë 17
Bogovinje 15
Tearcë 9

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi është në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Tetova në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Shtipi, Prespa, Struga dhe Kumanova në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 12.07.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 12.768.307

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global – 566.654

 

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 6.669.879
  • Raste të vdekjes – 286.577
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 2.925.686
  • Raste të vdekjes – 584
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.286.651
  • Raste të vdekjes – 31.228
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 163.556
  • Raste të vdekjes – 29.258
 • Африкански Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 477.575
  • Raste të vdekjes – 8.253
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 244.219
  • Raste të vdekjes – 7.741

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 13.07.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik