Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 20-26.07.2020

Janë testuar gjithsej 9.563 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 956, nga 29 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=357; 37,3%) dhe Shtip (n=154; 16,1%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 20-26.07.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 357 15
Shtip 154 1
Gostivar 86 3
Kumanovë 79 4
Strugë 46 3
Tetovë 46 1
Manastir 27  
Kërçovë 20 2
Dibër 19 1
Kavadar 19  
Sveti Nikole 17  
Ohër 17  
Prilep 12  
Demir Hisar 9  
Koçan 7  
Strumicë 6 1
Veles 6  
Makedonski Brod 6  
Probishtip 4  
Makedonska Kamenica 4  
Prespë 3  
Vinicë 3  
Radovish 2 1
Krushevë 2  
Bogdanci 1  
Gjithsej 956 32

 

Raste pozitive janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat. Numër mëi madh është regjistruar tek personat nga 50-59 vjet me 213 (22,3%) raste pozitive. Numër i madh është regjistruar edhe tek grupmosha mbi 60 (n=187; 19,6%) dhe 40-49 (n=187; 19,6%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=25; 2,6%) dhe 10-19 vjet (n=45; 4,7%).

483 (50,5%) nga të prekurit janë femra ndërsa 473 (49,5%) meshkuj.

127 (14,2%) janë shtruar në spital, ndërsa tek 279 (31,3%) persona janë regjistruar komorbiditete.

398 (44,4%) kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar. 21 kanë pasur histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

654 persona janë shëruar.

Janë regjistruar 32 raste të vdekjes nga 10 qytete. Numri më i madh tek grupmosha mbi 60 vjet (n=27; 84,4%). 29 kanë qenë të shtruar në spital ndërsa 3 kanë ndërruar jetë në shtëpi. Prej tyre, 26 kanë pasur komorbiditete.

 

 

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 19.07.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 10.213 raste me  COVID-19 (I=491,6/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Tetovë, Kumanovë dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 10.213 491,6 466 22,4 4,6%
Shkup 4660 754.5 192 31.1 4.1%
Tetovë 998 499.6 71 35.5 7.1%
Kumanovë 991 694.5 50 35.0 5.0%
Shtip 761 1444.8 12 22.8 1.6%
Strugë 416 613.1 44 64.8 10.6%
Gostivar 385 321.4 23 19.2 6.0%
Prilep 324 339.9 23 24.1 7.1%
Ohër 262 466.9 7 12.5 2.7%
Sveti Nikole 217 1057.9 0 0.0 0.0%
Veles 212 320.0 13 19.6 6.1%
Dibër 192 691.8 6 21.6 3.1%
Prespë 143 874.5 4 24.5 2.8%
Kërçovë 120 210.0 6 10.5 5.0%
Manastir 116 113.8 2 2.0 1.7%
Koçan 95 198.0 3 6.3 3.2%
Kavadar 48 111.5 1 2.3 2.1%
Probishtip 48 313.7 0 0.0 0.0%
Strumicë 35 37.0 3 3.2 8.6%
Radovish 28 85.9 1 3.1 3.6%
Demir Hisar 24 286.5 0 0.0 0.0%
Negotinë* 23 98.0 1 4.3 4.3%
Gjevgjeli** 22 64.0 0 0.0 0.0%
Кriva Pallankë 22 92.0 0 0.0 0.0%
Krushevë 15 157.4 2 21.0 13.3%
Makedonski Brod 15 134.0 0 0.0 0.0%
Kratovë 13 135.9 0 0.0 0.0%
Vinicë 7 36.0 0 0.0 0.0%
Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0%
Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0%
Dellçevë*** 5 20.8 1 4.2 20.0%
Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0%

*10 persona janë banorë të Demir Kapisë  **7 janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 5 nga Makedonska Kamenica

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip me 1.444,8 të sëmurë, Sveti Nikole me 1.057,9 në 100 000 banorë, Prespë (874,5/100.000), Shkup (754,5/100.000), Kumanovë (694,5/100.000), Dibër (691,8/100.000), Strugë (613,1/100.000), ndërsa Incidencë mbi 250 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Tetovë, Ohër, Prilep, Gostivar, Veles, Probishtip dhe Demir Hisar (Таbela  2, kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, Republika e Maqedonisë së Veriut

28.7.1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, janë regjistruar 5069 meshkuj dhe 5144 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 489,0/100.000, tek femrat 498,1/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 97 vjet (mediana – 44,6 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 2.248 (22,0%) I= 586,5/100.000, а incidencë më e lartë – 714,6/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=1.987) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 173,4 dhe 175,4  në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 397 dhe 439 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=10.213)

28.7.2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020  (n=10.213)

28.7.3

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=10.213)

28.7.4

20,9% (n=2.103) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  360 persona të hospitalizur, nga të cilët 102 janë në terapi me oksigjen dhe 14 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (63,9%), kollë (40,9%), plogështi (40,8%), dhimbje në fyt (14,5%), dhimbje të kokës (14,5%), ethe (13,0%) dhe vështirësi në frymëmarrje (11,7%).

Tek  2.782 ose 27,6% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma, ndërsa  1.680 ose 60,4% të tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

89 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 21kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes.

Tek 3.029 (30,1%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=2.89), diabet (n=864) dhe sëmundje të mushkërive (n=415) dhe 537 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.239 (59,0%)  e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

671 (6,7%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 466 raste të vdekjes (Lt = 4,6%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=339) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 88,4/100.000 banorë. Janë regjistruar 296 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 170 raste të vdekjes tek femrat.

376 (80,7%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=290), diabet (n=133) dhe me sëmundje të mushkërive (n=68).

Janë regjistruar edhe 3 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 2 gra shtatzëna.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020  (n=466)

28.7.5

203 (2,0%) janë raste të importuara. 2 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 26.07.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 4.658 (46,3%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 96.194 materiale, 10.213 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 46.489 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=96.194)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 96.194 10.213 4.982 24 91.212 10.189
ISHP Virusologjia 47.964 5.775 3.226 22 44.738 5.753
QSHP Shkup 1.191 171 0 0 1.191 171
Avicena 6.592 818 0 0 6.592 818
Biotek 7.751 448 0 0 7.751 448
Klinika Zhan Mitrev 13.019 983 0 0 13.019 983
Sistina 8.425 484 0 0 8.425 484
LAOR 20 7 0 0 20 7
ASHAM 8.433 1.220 1.756 2 6.677 1.218
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 264 6 0 0 264 6
QSHP Manastir 1.251 176 0 0 1.251 176
KSIGJF 391 29 0 0 391 29
KGJA 43 3 0 0 43 3

*6 persona janë konfirmuar në laboratorë jashtë shtetit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 4.161 (40,7%) janë raste aktive, 5.586 (54,7%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto kanë qenë të shtruar 968 (17,3%) në spital, ndërsa 4.618 (82,7%)  në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020  (n=10.213)

28.7.6

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=10.213)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1855 2613 192 4660
Tetovë 278 649 71 998
Kumanovë 284 657 50 991
Shtip 409 340 12 761
Strugë 206 166 44 416
Gostivar 234 128 23 385
Prilep 53 248 23 324
Ohër 111 144 7 262
Sveti Nikole 189 28 217
Veles 20 179 13 212
Dibër 124 62 6 192
Prespë 39 100 4 143
Kërçovë 90 24 6 120
Manastir 59 55 2 116
Koçan 23 69 3 95
Probishtip 29 19 48
Kavadar 31 16 1 48
Strumicë 24 8 3 35
Radovish 23 4 1 28
Demir Hisar 22 2 24
Кriva Pallankë 8 14 22
Makedonski Brod 11 4 15
Krushevë 9 4 2 15
Negotinë 3 9 1 13
Kratovë 8 5 13
Gjevgjeli 3 9 12
Demir Kapija 10 10
Vinicë 3 4 7
Dojran 7 7
Vallandovë 6 6
Pehçevë 6 6
Berovë 1 2 1 4
Makedonska Kamenica 4 4
Bogdanci 1 2 3
Dellçevë 1 1
GJITHSEJ 4.161 5.586 466 10.213

 

 

Në Tabelën 5 është dhënë pasqyra momentale e rasteve aktive në komunat Shkup, Tetovë, Kumanovë dhe Shtip.

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Tetovë, Kumanovë dhe Shtip (n=2.685)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 1.855 Kumanovë 284
Çair 260 Kumanovë 233
Aerodrom 207 Likovë 50
Gazi Babë 193 Nagoriçan i vjetër 1
Кisella Vodë 181 Shtip 409
Кarposh 163 Shtip 392
Qendër 149 E panjohur 11
Butel 128 Каrbinci 6
Gjorçe Petrov 128
Shuto Orizare 120
Saraj 105
Studeniçan 93
Haraçinë 36
Ilinden 22
Sopishte 22
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 12
Të huaj 8
Zelenikovë 7
  2
Tetovë 278
Tetovë 205
Тearcë 23
Zhelinë 15
Јеgunovc 12
Bogovinje 12
Brvenicë 11

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Tetova, Shtipi dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Gostivari, Sveti Nikole, Struga Ohri, Kërçova dhe Dibra në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 26.07.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global 16.114.449

 

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global 646.641

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 8.610.134
  • Raste të vdekjes– 337.439
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 3.234.043
  • Raste të vdekjes– 210.518
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 1.786.145
  • Raste të vdekjes– 40.615
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.482.315
  • Raste të vdekjes– 37.932
 • Африкански Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 712.920
  • Raste të vdekjes–11.900
 • Rajoni i OBSH-së Pcifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 288.151
  • Raste të vdekjes– 8.224

 

 

 

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 27.07.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik