Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 27.05.2020

Janë testuar gjithsej 560 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Nga numri i përgjithshëm 168 i përkasin skriningut të targetuar në kopshtet dhe shtëpitë e pleqve në Shkup, dhe Kumanovë, pa raste pozitive.

Pozitive janë 38, nga 6 qytete. (Tabela 1).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 27.05.2020

 

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 24 1
Shtip 4 0
Kumanovë 4 0
Tetovë 3 2
Negotinë 2 0
Kërçovë 1 0
Gjithsej 38 3

 

Rastet bëjnë pjesë në të gjitha grupmoshat, numër më të madh ka tek grupmosha 40-49 vjet, me 9 raste pozitive, ndërsa sipas gjinisë 15 janë femra dhe 23 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 3 pacientë të rinj. Tek 12 persona është vërtetuar komorbiditet.

13 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 16 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 3 raste të vdekjes, nga Shkupi dhe Tetova, në moshë nga 56-75, me simptoma, komorbiditete që kanë qenë të shtruar në KSIGJF dhe SPQ 8 Shtatori ku edhe kanë ndërruar jetë. Personat e ndjerë janë pa histori udhëtimi, as kontakt me rast të konfirmuar në vend.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 27.05.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 2.077  raste me  COVID-19 (I=100,0/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 31 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Prilep, Tetovë dhe Veles, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Dibër, Prilep, Veles dhe Kumanovë. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë. (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 2.077 100,0 122 5,9 5,9%
Shkup 771 124,8 28 4,5 3,6%
Kumanovë 442 309,8 21 14,7 4,8%
Prilep 211 221,4 14 14,7 6,6%
Tetovë 182 91,1 19 9,5 10,4%
Veles 128 193,2 9 13,6 7,0%
Strugë 77 113,5 16 23,6 20,8%
Dibër 54 102,5 2 3,8 3,7%
Shtip 51 183,8 4 14,4 7,8%
Koçan 31 64,6 2 4,2 6,5%
Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1%
Ohër 23 41,0 0 0,0 0,0%
Gostivar 22 18,4 2 1,7 9,1%
Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0%
Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0%
Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0%
Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0%
Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0%
Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3%
Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0%
Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0%
Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0%
Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0%
Kratovë 2 20,9 0 0,0 0,0%
Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0%
Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0%
Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%
Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0%

*7 persona janë banorë të Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovë me 309,8 të sëmurë në 100 000 banorë, në Prilep është 221,4/100.000 banorë, në Veles 193,2/100.000, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, në Shkup 124,8/100.000 dhe në Strugë 113,5/100.000 banorë. Incidencë mbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Shtip, Koçan, Tetovë dhe Pehçevë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000 banorë, COVID-19, RMV

мапа (7)

 

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 1.008  i përkasin gjinisë mashkullore dhe 1.069 gjinisë femërore.

Morbiditeti specifik tek meshkujt është 95,0/100.000, ndërsa tek femrat 102,1/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 94 vjet (mediana – 44,8 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 453 (21,8%) I=118,2/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 150,7/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=419) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 36,7 dhe 40,4 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 84, gjegjësisht 101 raste përkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës  (n=2.077)

28.5.2

 

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=2.077)

28.5.3

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 16 (n=370) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=2.077)

28.5.4

Nga rastet e raportuara, 26,4% (n=548) janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe me pasqyrë të lehtë klinike.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (65,7%), kollë (52,8%), plogështi (38,8%), ethe (19,5%), dhimbje koke  (15,2%), dhimbje e fytit (14,3%), vështirësi në frymëmarrje (14,9%), ndërsa 669 ose 32,2%  e personave janë pa simptoma.

499 ose 75,3% prej tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Janë raportuar edhe 22 (1,1%) raste tek gra shtatzëna, 7 nga të cilat janë shtruar në spital. 12 prej tyre janë raste asimptomatike.

Kur bëhet fjalë për komorbiditetin, 636 (30,6%) kanë edhe sëmundje kronike, 439 vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, 144 janë me diabet, 110 janë me sëmundje kronike të mushkërive dhe  125 me sëmundje të tjera kronike. Tek personat e shtruar në spital 291 (53,1%) janë me komorbiditete.

Janë regjistruar 261 (12,6%) raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 122 raste të vdekjes (Lt = 5,9%). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=77) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 20,1/100.000 banorë. Janë regjistruar 84 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 38 raste të vdekjes tek femrat. Tek këto, tek 90 (73,8%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=62),  diabet (n=25) dhe sëmundje të mushkërive (n=22). Është regjistruar edhe një rast i vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe një grua shtatzënë. 9 (7,4%) e rasteve të raportuara të vdekjes kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake, ndërsa 113 (92,6%) në spital.

96 (4,6%) janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 22.04.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 1.230 (59,2%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 27.023  materiale, 2.077  pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 13.060 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=27.023)

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 27.023 2.077 2.891 3 24.132 2.074
ISHP- Virusologjia 17.266 1.623 1.787 2 15.479 1.621
QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
Avicena (skrining) 704 50 0 0 704 50
Biotek (privat) 1.644 56 0 0 1.644 56
Klinika Zhan Mitrev (privat) 4.151 183 0 0 4.151 183
Sistina (privat) 938 32 0 0 938 32
ASHAM 1.565 52 1.104 1 461 51
Avicena (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 469 (22,6%) janë raste aktive, 1.486 (71,5%)  persona janë të shëruar (240 prej tyre janë punonjës shëndetësorë dhe 10 shtatzëna) (Tabela 4)(Grafiku 3). Nga rastet që konsiderohen si të shëruara 321 (21,6%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 1.165 (78,4%) kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=2.077)

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 232 511 28 771
Kumanovë 36 385 21 442
Prilep 43 154 14 211
Tetovë 71 92 19 182
Veles 31 88 9 128
Strugë 9 52 16 77
Shtip 19 33 2 54
Dibër 47 4 51
Koçan 29 2 31
Manastir 6 20 2 28
Ohër 8 15 23
Gostivar 4 16 2 22
Demir Kapija 2 5 7
Kriva Pallankë 6 6
Negotinë 3 2 5
Kavadar 4 1 5
Radovish 4 4
Gjevgjeli 4 4
Pehçevë 3 3
Kërçovë 1 2 3
Vinicë 1 2 3
Krushevë 2 1 3
Strumicë 1 2 3
Kratovë 1 1 2
Probishtip 2 2
Makedonski Brod 2 2
Berovë 1 1
Demir HIsar 1 1
Sveti Nikole 1 1
Dellçevë 1 1
Vallandovë 1 1
GJITHSEJ 469 1.486 122 2.077

 

 

 

Grafiku 3.  Shpërndarja e rasteve me  COVID-19 në RMV-së sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=2.077)

28.5.5

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Në mbledhjen e 57-të të Qeverisë që u mbajt në 27.05.2020 u vendos që nga data 27.05.2020 të shfuqizohet plotësisht  Vendimi për ndalesë dhe lëvizje të kufizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 27.05.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 5.488.825 (84.314 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 349.095 (5.581   të reja)

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 2.495.924 (41.472 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 145.810 (2.071 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 2.061.828 (20.124 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 176.226 (3.013 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 449.590 (10.690 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 11.452 (159 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 218.523 (8.250 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.359 (219 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 176.404 (1.007 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.927 (25 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 85.815 (2.771 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 2.308 (94 raste të reja)

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 28.05.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik