Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 29.04.2020

Janë testuar gjithsej 386 materiale, dhe atë në Laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare pranë Institutit të shëndetit publik dhe në laboratore private. Pozitive janë 23.

Raste janë regjistruar në 6 qytete (Tabela 1).

 

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 29.04.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Tetovë 6 0
Shkup 5 1
Kumanovë 5 2
Prilep 3 0
Veles 2 0
Negotinë* 2 0
Gostivar 0 1
Gjithsej 23 4

*dy persona janë banorë të Demir Kapisë

Rastet bëjnë pjesë në të gjitha grupmoshat,numri më i madh 7 bëjnë pjesë në grupmoshën mbi 60 vjet, ndërsa sipas gjinisë 12 janë femra dhe 11 janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 2 persona, ndërsa të tjerët janë në trajtim shtëpiak. Tek 9 persona është vërtetuar komorbiditet.

Gjithsej 9 persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa nuk janë regjistruar persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 111 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar edhe 4 raste të vdekjes, persona në moshë nga 59-80 vjet, 2 nga Kumanova, nga 1 nga Shkupi dhe Gostivari, me simptoma dhe 2 nga ato kanë qenë të shtruar në spital. Nuk kanë pasur histori udhëtimi, ndërsa dy prej tyre kanë pasur komorbiditet dhe kontakt me rast të konfirmuar në vend.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 29.04.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 1.465  raste me  COVID-19 (I=70,8/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 28 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Prilep ndërsa letalitet më të madh ka në Strugë. (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

Qytetet Gjithsej Incidenca/ 100.000 Të vdekur (gjithsej) Letaliteti
Gjithsej 1465 70.8 77 5.3%
Shkup 498 80.6 18 3.6%
Kumanovë 389 272.6 19 4.9%
Prilep 150 157.4 7 4.7%
Tetovë 82 41.0 6 7.3%
Veles 71 107.2 3 4.2%
Strugë 66 97.3 12 18.2%
Dibër 51 183.8 4 7.8%
Shtip 34 64.5 2 5.9%
Koçan 28 58.4 1 3.6%
Manastir 19 18.6 1 5.3%
Gostivar 17 14.2 2 11.8%
Ohër 15 26.7 0 0.0%
Negotinë* 9 38.3 0 0.0%
Kavadar 5 11.6 1 /
Kriva Pallankë 5 20.9 0 0.0%
Gjevgjeli 4 11.6 0 0.0%
Radovish 4 12.3 0 0.0%
Krushevë 3 31.5 1 33.3%
Strumicë 2 2.1 0 0.0%
Probishtip 2 13.1 0 0.0%
Makedonski Brod 2 17.9 0 0.0%
Vinicë 2 40.1 0 0.0%
Kërçovë 2 10.3 0 0.0%
Demir Hisar 2 3.5 0 0.0%
Vallandovë 1 11.9 0 0.0%
Dellçevë 1 8.4 0 0.0%
Vinicë 1 4.2 0 0.0%

* 7 persona janë banorë të Demir Kapisë

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Kumanovë me 272,6 të sëmurë në 100 000 banorë, në Dibër incidenca në 100 000 banorë është 183,8, ndërsa në Prilep është 157,4/100.000 banorë. Incidencë mbi 50 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Strugë, Shkup,  Shtip, Koçan (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100 000  banorë,  COVID-19 RMV, 2020

korona 30.4.1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, 695 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 770 gjinisë femërore. Morbiditeti specifik sipas gjinisë, tek meshkujt është 67,1/100.000 në 100.000 banorë, ndërsa tek femrat 74,6/100.000 banorë.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 91 vjet (mediana – 44,8 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 308 (21,0%)  ndërsa incidencë më e lartë – 108,6/100.000tek grupmosha nga 50-59 vjet. Incidencë më e ulët, 22,3 dhe 23,6 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 51, gjegjësisht 59 raste përkatësisht.

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas moshës, (n=1.465)

korona 30.4.2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në javën e 9, ndërsa nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=107) është regjistruar në 15.04.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=1.465)

korona 30.4.3

Nga rastet e raportuara, 22,7% (n=333 janë/kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa të tjerët janë/kanë qenë në izolim shtëpiak, pa simptoma dhe me pasqyrë të lehtë klinike.

Sa i përket simptomave që janë raportuar tek personat e sëmurë, numri më i madh i rasteve kanë manifestuar temperaturë (65,1%), kollë (53,3%), plogështi (34,9%), ethe (19,1%), dhimbje koke  (16,5%), dhimbje e fytit (15,6%), vështirësi në frymëmarrje (14,8%), ndërsa 500 ose 34,1% e personave janë pa simptoma.

357 ose 71,4%  prej tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

Kur bëhet fjalë për komorbiditetin, 420 (28,7%) kanë edhe sëmundje kronike, 284 vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, 90 janë me diabet, 79 janë me sëmundje kronike të mushkërive, 19 me sëmundje kronike të veshkave,  dhe  60 me sëmundje të tjera kronike.

Tek personat e shtruar në spital 170 (51,1%) janë me komorbiditete.

Janë regjistruar 235 (16,0%) raste në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 77 raste të vdekjes. Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=49) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 12,8/100.000 banorë. Tek 57 (74,0%) e të vdekurve janë vërtetuar komorbiditete.

96 (6,6%) janë raste të importuara. Vetëm një person është detektuar në pikë kufitare hyrëse (Aeroporti ndërkombëtar Shkup). Gjithsej 872(59,5%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 16.436 materiale, 1.465  pozitive janë vërtetuar në laboratoret në të cilat bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 7.943 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

 

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut,

(n=16.436)

Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej Pozitive
GJITHSEJ 16.436 1.465
ISHP- Virusologjia 11117 1204
Fakulteti i veterinarisë (skrining) 393 28
Avicena (skrining) 404 31
Biotek (privat) 799 34
Klinika Zhan Mitrev (privat) 3341 155
Sistina (privat) 325 10
ASHAM 57 3

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 650 (44,4%)   janë raste aktive, 738 (50,4%) persona janë të shëruar (Tabela 4). Nga rastet që konsiderohen si të shëruara 140 (22,3%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 149 (20,2%) kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=1.465)

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Persona të sëmurë Të shëruar Raste të vdekjes Gjithsej
Shkup 192 289 17 498
Kumanovë 188 182 19 389
Prilep 91 52 7 150
Tetovë 47 28 7 82
Veles 54 14 3 71
Strugë 17 37 12 66
Dibër 1 46 4 51
Shtip 6 26 2 34
Koçan 7 20 1 28
Manastir 4 14 1 19
Gostivar 8 7 2 17
Ohër 10 5 15
Demir Kapi 7 7
Kriva Pallankë 2 3 5
Kavadar 2 2 1 5
Radovish 4 4
Gjevgjeli 1 3 4
Krushevë 1 1 1 3
Strumicë 2 2
Vinicë 2 2
Kërçovë 2 2
Pehçevë 2 2
Negotinë 2 2
Probishtip 2 2
Makedonski Brod 2 2
Vallandovë 1 1
Dellçevë 1 1
Demir Hisar 1 1
GJITHSEJ 650 738 77 1.465

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik shumë të lartë.

 

Rreziku nga përhapja e mëtejshme e COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerësohet si shumë i lartë:

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Për ta parandaluar përhapjen e mëtejme të virusit në territorin e gjithë vendit, Qeveria vendosi që: Të ndalohet lëvizja e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut në periudhën kohore nga ora 19:00 deri më 05:00, për fundjavë nga ora 15:00 deri ditën e hënë në ora 05:00, e që ka për qëllim parandalimin e sëmundjes infektive COVID-19 dhe mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Lëvizja   e personave mbi 67 vjet nga e hëna deri të premten është e lejuar vetëm në periudhën nga ora 05:00 deri në orën 12:00, ndërsa ditën e shtunë nga 5:00 – 11:00, ndërsa të rinjtë dri në 18 vjet nga e hëna deri të premten nga ora 13:00-19:00 ndërsa të shtunën nga 12:00 deri në orën 15:00.

 

Gjendja me COVID-19 në botë

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH, deri më 29.04.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global – 3.018.681 (66.005 raste të reja)

Numri i rasteve të vdekjes në mbarë botën – 207.973 (5.376 të reja)

 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 1.406.899 (21.750 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 129.311 (2.882 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 1.213.088 (33.481 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 62.404 (2.193 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 176.928 (5.690 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 7.304 (156 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 146.449 (1.064 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 6.037 (39 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 51.351 (3.003 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 2.001 (84 raste të reja)
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 23.254 (017 raste të reja)
  • Raste të vdekjes – 903 (22 raste të reja)

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 29.04.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik