Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 13-19.07.2020

Janë testuar gjithsej 8.161 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 1.038, nga 26 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=414; 39,9%) dhe Shtip (n=149; 14,4%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së, 06.07-

13-19.07.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 414 18
Shtip 149 1
Sveti Nikole 82  
Tetovë 78 6
Gostivar 67 4
Kumanovë 49 2
Strugë 40 3
Dibër 21  
Kërçovë 19 3
Manastir 19  
Ohër 18 2
Radovish 15  
Koçan 12  
Prilep 10 3
Demir Hisar 7  
Gjevgjeli 7  
Strumicë 7 1
Probishtip 6  
Kratovë 4  
Kavadar 3  
Veles 3  
Prespë 2 1
Kriva Pallankë 2  
Krushevë 2  
Vinicë 1  
Gjithsej 1.038 44

 

Sipas të dhënave të përpunuara, raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës 40-49 vjet me 220 (21,1%) raste pozitive, pastaj tek grupmosha mbi 60 vjet (n=214; 20,6%), 30-39 (n=205; 20,4%) dhe nga 50-59 vjet (n=204; 19,7%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=23; 2,2%) dhe 10-19 vjet (n=36; 3,5%).

Sipas gjinisë 583 (56,2%) janë femra dhe 455 (43,8%) janë meshkuj.

Në spital janë shtruar 88 (9,5%) pacientë të rinj. Tek 275 (29,5%) persona është vërtetuar komorbiditet.

360 (38,6%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa 12  persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 545  persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 44 raste të vdekjes, nga 11 qytete. Numri më i madh i të vdekurve janë persona në moshë mbi 65 vjet (n=36; 81,8%). 41 kanë qenë të shtruar në Spital ndërsa 3 prej tyre kan

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 19.07.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 9.249 raste me  COVID-19 (I=445,2/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 32 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Kumanovë dhe Prilep. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 9.249 445,2 432 20,8 4,7%
Shkup 4298 695,9 174 28,2 4,0%
Tetovë 951 476,1 70 35,0 7,4%
Kumanovë 912 639,2 46 32,2 5,0%
Shtip 607 1152,4 11 20,9 1,8%
Strugë 370 545,3 41 60,4 11,1%
Prilep 311 326,3 23 24,1 7,4%
Gostivar 298 248,8 20 16,7 6,7%
Ohër 244 434,9 7 12,5 2,9%
Veles 206 310,9 13 19,6 6,3%
Sveti Nikole 200 975,0 0 0,0 0,0%
Dibër 173 623,3 5 18,0 2,9%
Prespë 140 856,2 4 24,5 2,8%
Kërçovë 100 175,0 5 8,7 5,0%
Manastir 89 87,3 2 2,0 2,2%
Koçan 89 185,5 3 6,3 3,4%
Probishtip 43 281,0 0 0,0 0,0%
Strumicë 31 32,7 2 2,1 6,5%
Kavadar 29 67,4 1 2,3 3,4%
Radovish 23 70,5 0 0,0 0,0%
Kriva Pallankë 22 92,0 0 0,0 0,0%
Negotinë* 22 93,7 1 4,3 4,5%
Gjevgjeli** 19 55,2 0 0,0 0,0%
Demir Hisar 15 179,1 0 0,0 0,0%
Krushevë 14 146,9 2 21,0 14,3%
Kratovë 12 125,4 0 0,0 0,0%
Makedonski Brod 9 80,4 0 0,0 0,0%
Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0%
Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0%
Vinicë 5 25,7 0 0,0 0,0%
Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0%
Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0%

*10 persona janë banorë të Demir Kapisë  **6 janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe një shtetas i huaj

Incidencë më e lartë kumulative në 100 000 banorë është regjistruar në Shtip me 1.152,4 заболени, Sveti Nikole me 975,0 në 100 000 banorë, Prespë me 856,2 në 100 000 banorë, Shkup (695,9/100.000), Kumanovë (639,2/100.000), Dibër (623,3/100.000), Strugë (545,3/100.000), Tetovë (476,1/100.000), Ohër (434,9/100.000), Prilep (326,3/100.000) dhe Veles (310,9/100.000), ndërsa Incidencë mbi 150 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në  Koçan, Demir Hisar dhe Kërçovë (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, Republika e Maqedonisë së Veriut

k1

Sa i përket shpërndarjes sipas gjinisë, janë regjistruar 4.591 meshkuj dhe 4.658 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 442,9/100.000, tek femrat 451,1/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 97 vjet (mediana – 44,6 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 2.058 (22,3%)  incidencë prej 536,9/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 638,0/100.000  tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=1.774) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 162,5 dhe 157,5 në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 372 dhe 394 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës (n=9.249)

k2

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=9.249)

k3

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.075) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=9.249)

k4

19,4% (n=1.756) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  392 persona të hospitalizur, nga të cilët 102 janë në terapi me oksigjen dhe 5 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (63,9%), kollë (41,2%), plogështi (41,1%), dhimbje në fyt (13,9%), dhimbje të kokës (13,8%), ethe (13,3%) dhe vështirësi në frymëmarrje (11,8%).

Tek 2.599 ose 28,7% e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma, ndërsa  1.582 ose 60,9%  e tyre kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar në vend.

77 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 19 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes.

Tek 2.706 (29,9%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=1.864), diabet (n=778) dhe sëmundje të mushkërive (n=366) dhe 489 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.049 (60,0%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

640(7,1%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 432 raste të vdekjes (Lt = 4,7%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=312) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 81,4/100.000 banorë. Janë regjistruar 273 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 159 raste të vdekjes tek femrat.

348 (80,7%)) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=272), diabet (n=128) dhe me sëmundje të mushkërive (n=62).

Janë regjistruar edhe nga 2 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe gra shtatzëna.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020  (n=432)

k5

180 (2,0%) janë raste të importuara. 2 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 18.07.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 4.220 (46,6%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 86.543 materiale, 9.249 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 41.825 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  (n=86.543)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 86.543 9.249 4.982 24 81.561 9.225
ISHP Virusologjia 43.778 5.258 3.226 22 40.552 5.236
QSHP Shkup 1.023 163 0 0 1.023 163
Avicena 5.760 735 0 0 5.760 735
Biotek 6.928 404 0 0 6.928 404
Klinika Zhan Mitrev 11.674 875 0 0 11.674 875
Sistina 7409 445 0 0 7.409 445
LAOR 20 7 0 0 20 7
ASHAM 7.736 1.111 1.756 2 5.980 1.109
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 219 6 0 0 219 6
QSHP Manastir 933 138 0 0 933 138
KSIGJF 259 17 0 0 259 17
KGJA 43 3 0 0 43 3

*6 persona janë konfirmuar jashtë vendit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 3.923 ose (42,4%) janë raste aktive, 4.894 (52,9%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 809 (16,5%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 4.085 (83,5%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=9.249)

k6

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=9.249)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 1866 2258 174 4298
Tetovë 299 582 70 951
Kumanovë 226 640 46 912
Shtip 294 302 11 607
Strugë 188 141 41 370
Prilep 58 230 23 311
Gostivar 196 82 20 298
Ohër 129 108 7 244
Veles 29 164 13 206
Sveti Nikole 185 15 200
Dibër 111 57 5 173
Prespë 56 80 4 140
Kërçovë 81 14 5 100
Koçan 21 65 3 89
Manastir 44 43 2 89
Probishtip 27 16 43
Strumicë 22 7 2 31
Kavadar 17 11 1 29
Radovish 19 4 23
Kriva Pallankë 8 14 22
Gjevgjeli 8 11 19
Demir Hisar 13 2 15
Krushevë 9 3 2 14
Negotinë 2 9 1 12
Kratovë 7 5 12
Demir Kapija 10 10
Makedonski Brod 5 4 9
Pehçevë 6 6
Vallandovë 6 6
Vinicë 2 3 5
Berovë 1 2 1 4
Dellçevë 1 1
GJITHSEJ 3.923 4.894 432 9.249

*6 persona janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe një është shtetas i huaj

 

Në Tabelën 5 është dhënë pasqyra momentale e rasteve aktive në komunat Shkup, Tetovë, Kumanovë dhe Shtip.

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Tetovë, Kumanovë dhe Shtip (n=2.685)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 1.866 Kumanovë 226
Çair 286 Kumanovë 186
Gazi Babë 205 Likovë 39
Aerodrom 187 Nagoriçan i vjetër 1
Кarposh 170 Shtip 294
Qendër 162 Shtip 279
Kisella Vodë 148 E panjohur 13
Butel 137 Каrbinci 2
Gjorçe Petrov 120
Saraj 113
Studeniçan 107
Shuto Orizare 104
Haraçinë 34
Ilinden 21
Petrovec 21
Sopishte 20
Çuçer Sandevë 13
Zelenikovë 11
Të huaj 7
Tetovë 299
Tetovë 219
Zhelinë 22
Теarcë 17
Shuto Orizare 14
Haraçinë 13
Јеgunovce 13

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Tetova, Shtipi dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Gostivari, Sveti Nikole, Struga dhe Dibra në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 20.07.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global 14.348.858

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global 603.691

 

 • Rajoni i OBSH-së Amerika
  • Raste të konfirmuara – 7.584.675
  • Raste të vdekjes– 309.309
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 3.079.218
  • Raste të vdekjes– 207.535
 • Rajoni i OBSH-së Azia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 1.436.141
  • Raste të vdekjes– 34.388
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.387.295
  • Raste të vdekjes– 34.686
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 597.223
  • Raste të vdekjes– 9.691
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 263.565
  • Raste të vdekjes– 8.069

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 21.07.2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik