Në lidhje me paraqitjen e Etheve afrikane tek derrat në disa vende të Evropës, Instituti i shëndetit publik informon se kjo është sëmundje virusale e derrave e cila nuk rrezikon shëndetin publik, pra nuk i prek edhe njerëzit.

Më shumë informacion për këtë sëmundje dhe ndikimin e saj, mund të gjeni në faqen e internetit të Agjencisë të ushqimit dhe veterinarisë, në linkun në vazhdim:

http://fva.gov.mk/mk/afrikanska-cuma-divi-svinji