20211015PHT15025_original

 

Konferenca e Kombeve të Bashkuara (OKB) për ndryshimet klimatike, e njohur si COP26, u mbajt në Glasgow, Skoci nga data 31.10 deri më 12.11.2021.

Objektivat me arritjen e të cilave do të zvogëlohen efektet negative të ndryshimeve klimatike:

 • Me ndërmarrjen dhe financimin e veprimeve konkrete dhe të shpejta ngrohja globale të mbahet nën 1.50C.
 • Vendet e zhvilluara duhet ta zëvendësojnë energjinë e fituar nga qymyri sa më shpejt të jetë e mundur dhe të gjitha vendet në botë duhet të angazhohen që të mos hapin ose financojnë termocentrale të reja me qymyr.
 • Vendeve në zhvillim tu ofrohet mbështetje më e madhe për sigurimin e energjisë së pastër për qytetarët e tyre.
 • Të mbrohen dhe shtohen sipërfaqet pyjore, sepse aktualisht çdo disa sekonda priten pyje me një sipërfaqe sa një fushë futbolli.
 • Të përdoren automjeteve me emetim zero, pra me energji “të gjelbër” dhe të pastër.
 • Të zvogëlohet ngarkesa me sëmundje të shkaktuara nga ndryshimet klimatike.

Çfarë na pret nëse vazhdojmë me këtë sjellje?

 • Thatësira
 • Përmbytje
 • Valë të të nxehtit
 • Temperatura më të larta
 • Zjarre në pyje
 • Zvogëlim i prodhimtarisë bujqësore
 • Rritje e numrit të keqbërësve dhe sëmundjeve infektive që transmetohen nga vektorë
 • Ulje e cilësisë dhe aksesit në ushqim

Ndikimi ndaj shëndetit

 • Rritja e incidencës së sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare,
 • Lëndime dhe vdekje të parakohshme si pasojë e ngjarjeve ekstreme të motit,
 • Ndryshime në prevalencën dhe shpërndarjen gjeografike të sëmundjeve që përcillen nëpërmjet ushqimit dhe ujit dhe sëmundjeve të tjera infektive dhe rreziqeve për shëndetin mendor.

Mund të kontribuosh edhe ti!

 • Flisni dhe kushtojini vëmendje ndryshimeve klimatike,
 • Zvogëloni konsumimin e ujit,
 • Bëjeni shtëpinë tuaj efikase sa i përket energjisë,
 • Përdorni automjete që lëvizin me energji të pastër,
 • Praktikoni transportin aktiv (ecje, çiklizëm, etj.) dhe transportin publik

 

Shpenzoni aq sa keni nevojë, jo shumë dhe do jeni më të lumtur!