Laboratori i bakteriologjisë dhe rezistencës antimikrobiale

Shërbimet bakteriologjike:

 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga hunda
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga fyti
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga zgavra e gojës (gingiva, afte, gjuhë)
 • Kontroll bakteriologjik i pështymës
 • Kontroll bakteriologjik i bronholavatit – aerob
 • Kontroll bakteriologjik i bronholavatit – anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i ndryshimeve në lëkurë
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga sytë (konjuktivit)
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga veshi i jashtëm
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga veshi i mesëm – aerob
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga veshi i mesëm – anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga kërthiza
 • Kontroll bakteriologjik i strishios të marrë nga plagët, djegiet, fistulat –aerob
 • Kontroll bakteriologjik i strishios të marrë nga plagët, djegiet, fistulat -anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –aerob
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i punktatit, abcesit, eskudatit – aerob
 • Kontroll bakteriologjik i punktatit, abcesit, eskudatit – anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i dializatit – aerob
 • Kontroll bakteriologjik i dializatit – anaerob
 • Hemokultura – aerob
 • Hemokultura – anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i urinës
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga uretra
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga uretra për mykoplazma (Mycoplazma hominis dhe Ureoplazma ureoliticum)
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga vulva
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga vagjina dhe kanali cervikal
 • Kontroll bakteriologjik i strishios nga vagjina dhe kanali cervikal për mykoplazma (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 • Kontroll bakteriologjik i spermës (spermogram) – aerob
 • Kontroll bakteriologjik i spermës (spermogram) – anaerob
 • Kontroll bakteriologjik i fecesit (koprokultura)
 • Kontroll bakteriologjik i strishios rektale
 • Identifikim aerologjik i baktereve të llojit Salmonela dhe Shigella
 • TPHA – Antitrupa Treponema pallidum (për sifilizin)
 • RPR – Antitrupa Treponema pallidum  (për sifilizin)
 • Francisella tularensis – sllajd test i aglutinimit
 • Analizë e ndjeshmërisë të mikroorganizmave ndaj antibiotikëve dhe kimioterapeutikëve (antibiogram)