Në pritje të motit të ftohtë dhe të reshurave të dëborës ju ofrojmë një prezantim të masave që duhen parrë për të ndaluar dhe/ose minimizuar paraqitjen e efekteve shëndetësore negative tek popullata e ekspozuar

KËSHILLA PËR PERIUDHËN ME TEMPERATURA TË ULËTA-(maq) – PDF

KËSHILLA PËR MJEKËT AMË (maq) – PDF

KËSHILLA PËR POPULLATËN (maq) – PDF

KËSHILLA PËR PUNONJËSIT (maq) – PDF

KËSHILLA PËR MJEKËT AMË (alb)-PDF

KËSHILLA PËR POPULLATËN (alb) – PDF

KËSHILLA PËR PUNONJËSIT (alb) – PDF