Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 24/07/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 579 69 0 0 579 69
2 QSHP Shkup 31 1 0 0 31 1
3 Avicena (skrining) 142 13 0 0 142 13
4 Biotek (privat) 135 4 0 0 135 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 268 14 0 0 268 14
6 Sistina (privat) 171 4 0 0 171 4
7 ASHAM 131 21 0 0 131 21
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 53 8 0 0 53 8
10 KSIGJF 6 1 0 0 6 1
11 KGJA 26 2 0 0 26 2
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1542 137 0 0 1542 137
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 94092 9934 4982 24 89110 9910
1 ISHP- Virusologjia 46635 5557 3226 22 43409 5535
2 QSHP Shkup 1143 168 0 0 1143 168
3 Avicena (skrining) 6454 807 0 0 6454 807
4 Biotek (privat) 7673 437 0 0 7673 437
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 12877 970 0 0 12877 970
6 Sistina (privat) 8213 472 0 0 8213 472
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8413 1220 1756 2 6657 1218
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 263 6 0 0 263 6
11 QSHP Manastir 1157 168 0 0 1157 168
12 KSIGJF 376 28 0 0 376 28
13 KGJA 107 7 0 0 107 7
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 24.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 60 3 53 4569 739,7 188 30,4 4,1% 2461 1920
2 Kumanovë 13 2   966 677,0 50 35,0 5,2% 647 269
3 Dibër 5   3 185 666,5 6 21,6 3,2% 62 117
4 Shtip 16 1 1 718 1363,1 12 22,8 1,7% 334 372
5 Prilep 3   6 321 336,8 23 24,1 7,2% 247 51
6 Tetovë 7   7 983 492,1 71 35,5 7,2% 628 284
7 Strugë 1 1   402 592,5 43 63,4 10,7% 166 193
8 Veles 3   5 212 320,0 13 19,6 6,1% 178 21
9 Manastir 5   2 109 106,9 2 2,0 1,8% 52 55
10 Ohër 1     259 461,6 7 12,5 2,7% 144 108
11 Kavadar     1 33 76,7 1 2,3 3,0% 16 16
12 Gostivar 11 2 11 357 298,1 23 19,2 6,4% 116 218
13 Gjevgjeli**       19 55,2 0 0,0 0,0% 11 8
14 Strumicë     1 31 32,7 3 3,2 9,7% 8 20
15 Kriva Pallankë       22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Radovish       27 82,8 1 3,1 3,7% 4 22
17 Krushevë     1 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1     93 193,9 3 6,3 3,2% 67 23
19 Probishtip 1     47 307,2 0 0,0 0,0% 19 28
20 Demir Hisar 1     22 262,6 0 0,0 0,0% 2 20
21 Makedonski Brod       10 89,3 0 0,0 0,0% 4 6
22 Pehçevë       6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë       4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë       6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 1     5 25,7 0 0,0 0,0% 4 1
26 Dellçevë       2 8,3 1 4,2 50,0% 0 1
27 Kratovë       12 125,4 0 0,0 0,0% 5 7
28 Sveti Nikole 3     215 1048,2 0 0,0 0,0% 15 200
29 Kërçovë 5   3 118 206,5 5 8,7 4,2% 22 91
30 Prespë     9 143 874,5 4 24,5 2,8% 94 45
31 Negotinë*       23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Gjithsej 137 9 103 9934 478,2 460 22,1 4,6% 5357 4117

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** nje banor i Makedonska Kamenica

Çair 269
Aerodrom 213
Gazi Babë 197
Kisella Vodë 178
Karposh 171
Qendër 157
Butel 141
Gjorçe Petrov 129
Saraj 111
Shuto Orizare 120
Studeniçan 101
Haraçinë 34
Ilinden 24
Petrovec 22
Sopishte 21
Zelenikovë 10
Çuçer Sandevë 11
Të huaj 7
4
Gjithsej 1920