Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 13/08/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 851 100 0 0 851 100
2 QSHP Shkup 35 0 0 0 35 0
3 Avicena (skrining) 174 8 0 0 174 8
4 Biotek (privat) 356 11 0 0 356 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 267 11 0 0 267 11
6 Sistina (privat) 264 8 0 0 264 8
7 ASHAM 94 10 0 0 94 10
8 Mjekësia ligjore 14 0 0 0 14 0
9 QSHP Manastir 102 9 0 0 102 9
10 KSIGJF 8 3 0 0 8 3
11 KGJA 7 0 0 0 7 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 2172 160 0 0 2172 160
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 123122 12516 4982 24 118140 12492
1 ISHP- Virusologjia 59866 7012 3226 22 56640 6990
2 QSHP Shkup 1619 188 0 0 1619 188
3 Avicena (skrining) 8976 942 0 0 8976 942
4 Biotek (privat) 10301 548 0 0 10301 548
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 16378 1177 0 0 16378 1177
6 Sistina (privat) 11431 635 0 0 11431 635
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10026 1479 1756 2 8270 1477
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 383 7 0 0 383 7
11 QSHP Manastir 2248 337 0 0 2248 337
12 KSIGJF 590 66 0 0 590 66
13 KGJA 419 13 0 0 419 13
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 13.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 38 2 117 5325 862,1 221 35,8 4,2% 4118 986
2 Kumanovë 19   34 1233 864,1 57 39,9 4,6% 933 243
3 Dibër 1   60 224 807,1 7 25,2 3,1% 152 65
4 Shtip 10   18 1027 1949,8 18 34,2 1,8% 716 293
5 Prilep 4   5 352 369,3 24 25,2 6,8% 296 32
6 Tetovë 20   32 1123 562,2 74 37,0 6,6% 893 156
7 Strugë 9     503 741,3 45 66,3 8,9% 289 169
8 Veles 3     241 363,7 13 19,6 5,4% 200 28
9 Manastir 1     179 175,6 6 5,9 3,4% 95 78
10 Ohër 4     305 543,6 10 17,8 3,3% 217 78
11 Kavadar 4   5 147 341,6 1 2,3 0,7% 40 106
12 Gostivar 13 1 42 623 520,2 29 24,2 4,7% 330 264
13 Gjevgjeli**     2 27 78,5 0 0,0 0,0% 18 9
14 Strumicë 2   13 49 51,7 3 3,2 6,1% 26 20
15 Kriva Pallankë     9 28 117,1 0 0,0 0,0% 23 5
16 Radovish     1 36 110,4 1 3,1 2,8% 27 8
17 Krushevë     1 16 167,9 2 21,0 12,5% 12 2
18 Koçan 4   2 128 266,8 4 8,3 3,1% 90 34
19 Probishtip 1   3 67 437,9 0 0,0 0,0% 49 18
20 Demir Hisar 3     53 632,7 1 11,9 1,9% 18 34
21 Makedonski Brod 2   1 63 562,7 2 17,9 3,2% 13 48
22 Pehçevë 2     8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 2   1 12 92,3 1 7,7 8,3% 4 7
24 Vallandovë 1     8 67,5 0 0,0 0,0% 6 2
25 Vinicë 2   1 44 226,5 0 0,0 0,0% 5 39
26 Dellçevë 1     7 29,1 1 4,2 14,3% 4 2
27 Kratovë       15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Sveti Nikole 5   16 258 1257,8 0 0,0 0,0% 191 67
29 Kërçovë 8   1 233 407,7 10 17,5 4,3% 91 132
30 Prespë     1 146 892,9 4 24,5 2,7% 133 9
31 Negotinë* 1   3 34 144,9 1 4,3 2,9% 23 10
Gjithsej 160 3 368 12514 602,3 535 25,8 4,3% 9030 2949

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 138
Aerodrom 125
Gazi Babë 112
Karposh 103
Qendër 86
Kisella Voda 81
Gjorçe Petrov 69
Shuto Orizare 67
Butel 66
Saraj 35
Studeniçan 32
Haraçinë 18
Ilinden 17
Sopishte 12
Çuçer Sandevë 9
Zelenikovë 6
Petrovec 5
Të huaj 3
2
Gjithsej 986