Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 16/08/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 514 84 0 0 514 84
2 QSHP Shkup 12 0 0 0 12 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 33 0 0 0 33 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 148 3 0 0 148 3
6 Sistina (privat) 135 5 0 0 135 5
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 51 9 0 0 51 9
10 KSIGJF 11 1 0 0 11 1
11 KGJA 7 0 0 0 7 0
12 Laboratorë jashtë vendit 1 1 0 0 1 1
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 912 103 0 0 912 103
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 127196 12840 4982 24 122214 12816
1 ISHP- Virusologjia 61465 7202 3226 22 58239 7180
2 QSHP Shkup 1656 190 0 0 1656 190
3 Avicena (skrining) 9324 956 0 0 9324 956
4 Biotek (privat) 10884 583 0 0 10884 583
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 16884 1205 0 0 16884 1205
6 Sistina (privat) 12069 652 0 0 12069 652
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10120 1492 1756 2 8364 1490
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 383 7 0 0 383 7
11 QSHP Manastir 2456 353 0 0 2456 353
12 KSIGJF 620 73 0 0 620 73
13 KGJA 449 14 0 0 449 14
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 16.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 13 1 60 5418 877,2 227 36,8 4,2% 4238 953
2 Kumanovë 26     1289 903,4 57 39,9 4,4% 934 298
3 Dibër       226 814,3 7 25,2 3,1% 152 67
4 Shtip 5   17 1048 1989,6 18 34,2 1,7% 770 260
5 Prilep 7   4 365 382,9 24 25,2 6,6% 301 40
6 Tetovë 3   12 1141 571,2 74 37,0 6,5% 916 151
7 Strugë     19 521 767,9 46 67,8 8,8% 308 167
8 Veles   1   243 366,8 14 21,1 5,8% 202 27
9 Manastir     2 184 180,5 6 5,9 3,3% 104 74
10 Ohër 2   16 309 550,7 10 17,8 3,2% 233 66
11 Kavadar 6   13 158 367,2 2 4,6 1,3% 53 103
12 Gostivar 15   11 660 551,1 29 24,2 4,4% 342 289
13 Gjevgjeli** 2     31 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Strumicë 1     52 54,9 3 3,2 5,8% 26 23
15 Kriva Pallankë 2   2 30 125,4 0 0,0 0,0% 25 5
16 Radovish       38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Krushevë     1 16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Koçan     5 128 266,8 4 8,3 3,1% 95 29
19 Probishtip       69 451,0 0 0,0 0,0% 52 17
20 Demir Hisar 7   2 60 716,2 1 11,9 1,7% 22 37
21 Makedonski Brod   1 3 65 580,5 3 26,8 4,6% 17 45
22 Pehçevë       8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 1   3 15 115,4 2 15,4 13,3% 7 6
24 Vallandovë       7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 5   10 51 262,5 0 0,0 0,0% 15 36
26 Dellçevë 2     10 41,6 1 4,2 10,0% 4 5
27 Kratovë     1 15 156,8 0 0,0 0,0% 14 1
28 Sveti Nikole 3   2 261 1272,4 1 4,9 0,4% 199 61
29 Kërçovë 2   2 240 419,9 10 17,5 4,2% 104 126
30 Prespë     2 146 892,9 4 24,5 2,7% 135 7
31 Negotinë* 1     36 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Gjithsej 103 3 187 12840 618,0 547 26,3 4,3% 9361 2932

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 134
Gazi Babë 124
Aerodrom 123
Karposh 98
Qendër 87
Kisella Voda 70
Butel 66
Gjorçe Petrov 65
Shuto Orizare 58
Saraj 33
Studeniçan 30
Haraçinë 17
Ilinden 12
Sopishte 10
Çuçer Sandevë 10
Petrovec 7
Zelenikovë 4
Të huaj 3
2
Gjithsej 953