Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 26/07/2020
  Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 662 106 0 0 662 106
2 QSHP Shkup 25 1 0 0 25 1
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 134 12 0 0 134 12
6 Sistina (privat) 113 8 0 0 113 8
7 ASHAM 10 0 0 0 10 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 59 0 0 0 59 0
10 KSIGJF 12 0 0 0 12 0
11 KGJA 10 1 0 0 10 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
  NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1025 128 0 0 1025 128
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
  Të gjithë laboratorët 96194 10213 4982 24 91212 10189
1 ISHP- Virusologjia 47964 5775 3226 22 44738 5753
2 QSHP Shkup 1191 171 0 0 1191 171
3 Avicena (skrining) 6592 818 0 0 6592 818
4 Biotek (privat) 7751 448 0 0 7751 448
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 13019 983 0 0 13019 983
6 Sistina (privat) 8425 484 0 0 8425 484
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8433 1220 1756 2 6677 1218
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 264 6 0 0 264 6
11 QSHP Manastir 1251 176 0 0 1251
12 KSIGJF 391 29 0 0 391 29
13 KGJA 132 9 0 0 132 9
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 26.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 52 4 108 4660 754,5 192 31,1 4,1% 2592 1876
2 Kumanovë 6   2 991 694,5 50 35,0 5,0% 657 284
3 Dibër       192 691,8 6 21,6 3,1% 62 124
4 Shtip 29     761 1444,8 12 22,8 1,6% 340 409
5 Prilep 2   1 324 339,9 23 24,1 7,1% 248 53
6 Tetovë 6   11 998 499,6 71 35,5 7,1% 649 278
7 Strugë   1   416 613,1 44 64,8 10,6% 166 206
8 Veles     1 212 320,0 13 19,6 6,1% 179 20
9 Manastir 2   3 116 113,8 2 2,0 1,7% 55 59
10 Ohër       262 466,9 7 12,5 2,7% 144 111
11 Kavadar 10     48 111,5 1 2,3 2,1% 16 31
12 Gostivar 13   2 385 321,4 23 19,2 6,0% 128 234
13 Gjevgjeli**       22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë       35 37,0 3 3,2 8,6% 8 24
15 Kriva Pallankë       22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Radovish       28 85,9 1 3,1 3,6% 4 23
17 Krushevë       15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1   2 95 198,0 3 6,3 3,2% 69 23
19 Probishtip 1     48 313,7 0 0,0 0,0% 19 29
20 Demir Hisar       24 286,5 0 0,0 0,0% 2 22
21 Makedonski Brod 3     15 134,0 0 0,0 0,0% 4 11
22 Pehçevë       6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë       4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë       6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 2     7 36,0 0 0,0 0,0% 4 3
26 Dellçevë       5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë       13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Sveti Nikole 1     217 1057,9 0 0,0 0,0% 28 189
29 Kërçovë
1
2 120 210,0 6 10,5 5,0% 24 90
1
30 Prespë     5 143 874,5 4 24,5 2,8% 99 40
31 Negotinë*       23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Gjithsej 128 6 137 10213 491,6 466 22,4 4,6% 5564 4183

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 nga Makedonska Kamenica

Numri i rasteve ne Shkup

Çair 265
Aerodrom 207
Gazi Babë 193
Kisella Vodë 183
Karposh 164
Qendër 150
Butel 133
Gjorçe Petrov 129
Shuto Orizare 120
Saraj 109
Studeniçan 93
Haraçinë 36
Ilinden 23
Petrovec 20
Sopishte 22
Çuçer Sandevë 12
Zelenikovë 7
Të huaj 8
2
Gjithsej 1876