Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 956 104 0 0 956 104
2 QSHP Shkup 24 2 0 0 24 2
3 Avicena (skrining) 126 6 0 0 126 6
4 Biotek (privat) 119 5 0 0 119 5
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 261 11 0 0 261 11
6 Sistina (privat) 137 7 0 0 137 7
7 Laor 104 20 0 0 104 20
8 ASHAM 147 19 0 0 147 19
9 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 11 0
10 QSHP Manastir 54 11 0 0 54 11
11 KSIGJF 18 3 0 0 18 3
12 KGJA 14 0 0 0 14 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1971 188 0 0 1971 188
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 99615 10503 4982 24 94633 10479
1 ISHP- Virusologjia 49336 5897 3226 22 46110 5875
2 QSHP Shkup 1251 175 0 0 1251 175
3 Avicena (skrining) 6830 837 0 0 6830 837
4 Biotek (privat) 7986 460 0 0 7986 460
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 13554 1013 0 0 13554 1013
6 Sistina (privat) 8701 496 0 0 8701 496
7 Laor 124 27 0 0 124 27
8 ASHAM 8767 1270 1756 2 7011 1268
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 288 7 0 0 288 7
11 QSHP Manastir 1352 192 0 0 1352 192
12 KSIGJF 413 32 0 0 413 32
13 KGJA 252 10 0 0 252 10
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 28.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 44 1 105 4743 767,9 194 31,4 4,1% 2746 1803
2 Kumanovë 21 1 23 1023 716,9 52 36,4 5,1% 680 291
3 Dibër 1 2 193 695,4 6 21,6 3,1% 64 123
4 Shtip 18 1 792 1503,6 13 24,7 1,6% 343 436
5 Prilep 1 327 343,1 24 25,2 7,3% 249 54
6 Tetovë 24 2 41 1024 512,6 73 36,5 7,1% 700 251
7 Strugë 21 22 439 647,0 44 64,8 10,0% 205 190
8 Veles 1 5 213 321,5 13 19,6 6,1% 184 16
9 Manastir 5 1 3 127 124,6 3 2,9 2,4% 58 66
10 Ohër 6 19 271 483,0 7 12,5 2,6% 178 86
11 Kavadar 3 54 125,5 1 2,3 1,9% 16 37
12 Gostivar 23 12 416 347,3 23 19,2 5,5% 142 251
13 Gjevgjeli** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 35 37,0 3 3,2 8,6% 9 23
15 Kriva Pallankë 1 23 96,2 0 0,0 0,0% 14 9
16 Radovish 1 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Krushevë 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1 97 202,2 3 6,3 3,1% 70 24
19 Probishtip 2 3 50 326,8 0 0,0 0,0% 22 28
20 Demir Hisar 1 1 26 310,4 0 0,0 0,0% 3 23
21 Makedonski Brod 3 19 169,7 0 0,0 0,0% 4 15
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 8 41,2 0 0,0 0,0% 4 4
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Sveti Nikole 12 220 1072,5 0 0,0 0,0% 40 180
29 Kërçovë 10 13 134 234,5 7 12,2 5,2% 38 89
30 Prespë 1 4 144 880,6 4 24,5 2,8% 104 36
31 Negotinë* 2 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Gjithsej 188 5 268 10503 505,5 476 22,9 4,5% 5931 4096

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 nga Makedonska Kamenica

Numri i rasteve ne Shkup

Çair 257
Aerodrom 193
Kisella Vodë 177
Gazi Babë 177
Karposh 158
Qendër 150
Shuto Orizare 127
Butel 125
Gjorçe Petrov 120
Saraj 104
Studeniçan 82
Haraçinë 36
Ilinden 26
Sopishte 21
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 12
Zelenikovë 8
Të huaj 7
4
Gjithsej 1803