Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 29/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 333 23 0 0 333 23
2 QSHP Shkup 23 1 0 0 23 1
3 Avicena (skrining) 152 17 0 0 152 17
4 Biotek (privat) 218 3 0 0 218 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 234 29 0 0 234 29
6 Sistina (privat) 163 9 0 0 163 9
7 ASHAM 85 18 0 0 85 18
8 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
9 QSHP Manastir 75 19 0 0 75 19
10 KSIGJF 15 0 0 0 15 0
11 KGJA 19 0 0 0 19 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1325 119 0 0 1325 119
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 100940 10619 4982 24 95958 10595
1 ISHP- Virusologjia 49669 5920 3226 22 46443 5898
2 QSHP Shkup 1274 176 0 0 1274 176
3 Avicena (skrining) 6982 854 0 0 6982 854
4 Biotek (privat) 8204 463 0 0 8204 463
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 13788 1042 0 0 13788 1042
6 Sistina (privat) 8864 505 0 0 8864 505
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 8852 1287 1756 2 7096 1285
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 296 7 0 0 296 7
11 QSHP Manastir 1427 211 0 0 1427 211
12 KSIGJF 428 32 0 0 428 32
13 KGJA 271 10 0 0 271 10
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 29.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 35 3 22 4779 773,7 197 31,9 4,1% 2768 1814
2 Kumanovë 15 10 1038 727,5 52 36,4 5,0% 690 296
3 Dibër 193 695,4 6 21,6 3,1% 64 123
4 Shtip 17 12 809 1535,9 13 24,7 1,6% 355 441
5 Prilep 3 330 346,2 24 25,2 7,3% 249 57
6 Tetovë 4 26 1027 514,1 73 36,5 7,1% 726 228
7 Strugë 3 1 440 648,5 44 64,8 10,0% 206 190
8 Veles 3 1 216 326,0 13 19,6 6,0% 185 18
9 Manastir 8 4 135 132,5 3 2,9 2,2% 62 70
10 Ohër 3 272 484,8 7 12,5 2,6% 178 87
11 Kavadar 2 55 127,8 1 2,3 1,8% 16 38
12 Gostivar 8 1 424 354,0 24 20,0 5,7% 142 258
13 Gjevgjeli** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 35 37,0 3 3,2 8,6% 9 23
15 Kriva Pallankë 1 24 100,3 0 0,0 0,0% 14 10
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Krushevë 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1 98 204,3 3 6,3 3,1% 70 25
19 Probishtip 2 50 326,8 0 0,0 0,0% 24 26
20 Demir Hisar 5 1 31 370,1 0 0,0 0,0% 4 27
21 Makedonski Brod 19 169,7 0 0,0 0,0% 4 15
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 1 5 38,5 1 7,7 20,0% 2 2
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 8 41,2 0 0,0 0,0% 4 4
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 1 13 135,9 0 0,0 0,0% 6 7
28 Sveti Nikole 1 2 221 1077,4 0 0,0 0,0% 42 179
29 Kërçovë 8 3 142 248,5 7 12,2 4,9% 41 94
30 Prespë 1 4 145 886,7 4 24,5 2,8% 108 33
31 Negotinë* 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Gjithsej 119 4 89 10617 511,0 480 23,1 4,5% 6020 4117

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Çair 256
Aerodrom 191
Gazi Babë 177
Kisella Vodë 175
Karposh 164
Qendër 152
Shuto Orizare 130
Butel 127
Gjorçe Petrov 122
Saraj 103
Studeniçan 82
Haraçinë 36
Ilinden 26
Sopishte 24
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 12
Zelenikovë 7
Të huaj 7
4
Gjithsej 1814