Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 01/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 1058 133 0 0 1058 133
2 QSHP Shkup 23 1 0 0 23 1
3 Avicena (skrining) 134 5 0 0 134 5
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 114 11 0 0 114 11
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 72 15 0 0 72 15
10 KSIGJF 6 1 0 0 6 1
11 KGJA 12 0 0 0 12 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1419 166 0 0 1419 166
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 105357 11054 4982 24 100375 11030
1 ISHP- Virusologjia 51972 6197 3226 22 48746 6175
2 QSHP Shkup 1344 182 0 0 1344 182
3 Avicena (skrining) 7440 874 0 0 7440 874
4 Biotek (privat) 8466 476 0 0 8466 476
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14199 1070 0 0 14199 1070
6 Sistina (privat) 9341 529 0 0 9341 529
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9013 1310 1756 2 7257 1308
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 306 7 0 0 306 7
11 QSHP Manastir 1620 245 0 0 1620 245
12 KSIGJF 475 41 0 0 475 41
13 KGJA 296 11 0 0 296 11
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 01.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 47 1 98 4901 793,5 205 33,2 4,2% 3324 1372
2 Kumanovë 17 17 1083 759,0 52 36,4 4,8% 768 263
3 Dibër 1 206 742,2 7 25,2 3,4% 81 118
4 Shtip 23 1 25 859 1630,8 15 28,5 1,7% 416 428
5 Prilep 333 349,4 24 25,2 7,2% 256 53
6 Tetovë 12 1057 529,1 73 36,5 6,9% 747 237
7 Strugë 7 456 672,1 44 64,8 9,6% 210 202
8 Veles 225 339,6 13 19,6 5,8% 190 22
9 Manastir 1 1 8 143 140,3 5 4,9 3,5% 74 64
10 Ohër 3 277 493,7 7 12,5 2,5% 181 89
11 Kavadar 9 70 162,7 1 2,3 1,4% 16 53
12 Gostivar 15 15 465 388,2 24 20,0 5,2% 172 269
13 Gjevgjeli** 1 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Strumicë 1 37 39,1 3 3,2 8,1% 13 21
15 Kriva Pallankë 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Radovish 2 29 88,9 1 3,1 3,4% 7 21
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 5 9
18 Koçan 104 216,8 4 8,3 3,8% 76 24
19 Probishtip 1 53 346,4 0 0,0 0,0% 34 19
20 Demir Hisar 1 33 393,9 0 0,0 0,0% 6 27
21 Makedonski Brod 10 36 321,5 1 8,9 2,8% 4 31
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 5 38,5 1 7,7 20,0% 3 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 2 18 92,7 0 0,0 0,0% 4 14
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 14 146,3 0 0,0 0,0% 6 8
28 Sveti Nikole 2 12 224 1092,0 0 0,0 0,0% 59 165
29 Kërçovë 12 1 3 172 300,9 9 15,7 5,2% 58 105
30 Prespë 4 146 892,9 4 24,5 2,7% 116 26
31 Negotinë* 2 27 115,0 1 4,3 3,7% 19 7
Gjithsej 166 4 185 11054 532,1 497 23,9 4,5% 6882 3675

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 170
Aerodrom 156
Kisella Vodë 149
Gazi Babë 139
Qendër 120
Karposh 120
Shuto Orizare 111
Gjorçe Petrov 97
Butel 87
Saraj 65
Studeniçan 48
Haraçinë 24
Ilinden 23
Sopishte 21
Petrovec 17
Çuçer Sandevë 8
Zelenikovë 8
Të huaj 6
3
Gjithsej 1372