Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 04/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 302 27 0 0 302 27
2 QSHP Shkup 24 0 0 0 24 0
3 Avicena (skrining) 156 5 0 0 156 5
4 Biotek (privat) 255 4 0 0 255 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 302 10 0 0 302 10
6 Sistina (privat) 216 9 0 0 216 9
7 ASHAM 189 28 0 0 189 28
8 Mjekësia ligjore 9 0 0 0 9 0
9 QSHP Manastir 48 4 0 0 48 4
10 KSIGJF 6 1 0 0 6 1
11 KGJA 0 0 0 0 0 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1507 88 0 0 1507 88
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 108384 11289 4982 24 103402 11265
1 ISHP- Virusologjia 53289 6342 3226 22 50063 6320
2 QSHP Shkup 1393 182 0 0 1393 182
3 Avicena (skrining) 7652 878 0 0 7652 878
4 Biotek (privat) 8721 480 0 0 8721 480
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14670 1091 0 0 14670 1091
6 Sistina (privat) 9783 551 0 0 9783 551
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9202 1339 1756 2 7446 1337
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 315 7 0 0 315 7
11 QSHP Manastir 1668 249 0 0 1668 249
12 KSIGJF 498 47 0 0 498 47
13 KGJA 308 11 0 0 308 11
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 04.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 23 2 57 4966 804,0 209 33,8 4,2% 3454 1303
2 Kumanovë 8 1 1102 772,3 55 38,5 5,0% 785 262
3 Dibër 2 1 208 749,4 7 25,2 3,4% 83 118
4 Shtip 10 1 11 887 1684,0 16 30,4 1,8% 438 433
5 Prilep 3 8 336 352,5 24 25,2 7,1% 266 46
6 Tetovë 2 1 11 1066 533,6 74 37,0 6,9% 780 212
7 Strugë 11 469 691,2 44 64,8 9,4% 238 187
8 Veles 2 1 227 342,6 13 19,6 5,7% 192 22
9 Manastir 3 146 143,2 6 5,9 4,1% 74 66
10 Ohër 8 283 504,4 8 14,3 2,8% 199 76
11 Kavadar 1 83 192,9 1 2,3 1,2% 19 63
12 Gostivar 4 1 2 499 416,6 26 21,7 5,2% 185 288
13 Gjevgjeli** 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Strumicë 1 39 41,2 3 3,2 7,7% 13 23
15 Kriva Pallankë 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 12 16
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 6 8
18 Koçan 4 106 221,0 4 8,3 3,8% 82 20
19 Probishtip 57 372,5 0 0,0 0,0% 35 22
20 Demir Hisar 1 34 405,9 1 11,9 2,9% 7 26
21 Makedonski Brod 4 41 366,2 1 8,9 2,4% 5 35
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5% 3 4
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 2 25 128,7 0 0,0 0,0% 4 21
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 14 146,3 0 0,0 0,0% 7 7
28 Sveti Nikole 2 10 230 1121,3 0 0,0 0,0% 96 134
29 Kërçovë 2 2 179 313,2 9 15,7 5,0% 61 109
30 Prespë 5 146 892,9 4 24,5 2,7% 121 21
31 Negotinë* 28 119,3 1 4,3 3,6% 19 8
Gjithsej 88 6 113 11289 543,4 511 24,6 4,5% 7221 3557

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 168
Aerodrom 147
Kisella Vodë 141
Gazi Babë 133
Karposh 113
Shuto Orizare 108
Qendër 106
Gjorçe Petrov 92
Butel 84
Saraj 60
Studeniçan 45
Haraçinë 24
Ilinden 24
Sopishte 20
Petrovec 17
Çuçer Sandevë 9
Zelenikovë 7
Të huaj 5
Gjithsej 1303