Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 08/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 696 46 0 0 696 46
2 QSHP Shkup 17 0 0 0 17 0
3 Avicena (skrining) 145 2 0 0 145 2
4 Biotek (privat) 88 5 0 0 88 5
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6 0 0 0 6 0
6 Sistina (privat) 155 18 0 0 155 18
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 67 11 0 0 67 11
10 KSIGJF 6 3 0 0 6 3
11 KGJA 8 0 0 0 8 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1188 85 0 0 1188 85
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 114807 11839 4982 24 109825 11815
1 ISHP- Virusologjia 56297 6647 3226 22 53071 6625
2 QSHP Shkup 1489 185 0 0 1489 185
3 Avicena (skrining) 8299 909 0 0 8299 909
4 Biotek (privat) 9427 509 0 0 9427 509
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15374 1121 0 0 15374 1121
6 Sistina (privat) 10388 590 0 0 10388 590
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9541 1414 1756 2 7785 1412
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 339 7 0 0 339 7
11 QSHP Manastir 1881 281 0 0 1881 281
12 KSIGJF 527 52 0 0 527 52
13 KGJA 360 12 0 0 360 12
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 08.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 32 2 1 5149 833.6 216 35.0 4.2% 3598 1335
2 Kumanovë 9 1148 804.6 57 39.9 5.0% 815 276
3 Dibër 3 1 219 789.0 8 28.8 3.7% 84 127
4 Shtip 9 1 953 1809.3 18 34.2 1.9% 535 400
5 Prilep 1 345 361.9 24 25.2 7.0% 272 49
6 Tetovë 1 13 1088 544.6 74 37.0 6.8% 824 190
7 Strugë 478 704.5 45 66.3 9.4% 238 195
8 Veles 2 2 234 353.2 13 19.6 5.6% 198 23
9 Manastir 4 3 165 161.9 6 5.9 3.6% 87 72
10 Ohër 297 529.3 9 16.0 3.0% 199 89
11 Kavadar 6 110 255.6 1 2.3 0.9% 21 88
12 Gostivar 7 562 469.2 27 22.5 4.8% 209 326
13 Gjevgjeli** 24 69.8 0 0.0 0.0% 11 13
14 Strumicë 1 41 43.3 3 3.2 7.3% 13 25
15 Kriva Pallankë 26 108.7 0 0.0 0.0% 14 12
16 Radovish 33 101.2 1 3.1 3.0% 22 10
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 7 7
18 Koçan 1 112 233.5 4 8.3 3.6% 84 24
19 Probishtip 63 411.7 0 0.0 0.0% 42 21
20 Demir Hisar 1 2 43 513.3 1 11.9 2.3% 12 30
21 Makedonski Brod 51 455.5 2 17.9 3.9% 9 40
22 Pehçevë 51 455.5 2 17.9 3.9% 9 40
23 Berovë 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
24 Vallandovë 8 61.5 1 7.7 12.5% 3 4
25 Vinicë 1 30 154.4 0 0.0 0.0% 4 26
26 Dellçevë 1 5 20.8 1 4.2 20.0% 1 3
27 Kratovë 14 146.3 0 0.0 0.0% 10 4
28 Sveti Nikole 13 239 1165.2 0 0.0 0.0% 125 114
29 Kërçovë 7 7 196 342.9 9 15.7 4.6% 71 116
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 125 17
31 Negotinë* 31 132.1 1 4.3 3.2% 19 11
Gjithsej 85 4 42 11839 569.9 527 25.4 4.5% 7664 3648

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica