Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 10/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 814 58 0 0 814 58
2 QSHP Shkup 24 0 0 0 24 0
3 Avicena (skrining) 161 7 0 0 161 7
4 Biotek (privat) 202 12 0 0 202 12
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 191 13 0 0 191 13
6 Sistina (privat) 255 9 0 0 255 9
7 ASHAM 128 20 0 0 128 20
8 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
9 QSHP Manastir 68 19 0 0 68 19
10 KSIGJF 24 3 0 0 24 3
11 KGJA 10 0 0 0 10 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1885 141 0 0 1885 141
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 117475 12083 4982 24 112493 12059
1 ISHP- Virusologjia 57544 6786 3226 22 54318 6764
2 QSHP Shkup 1525 185 0 0 1525 185
3 Avicena (skrining) 8460 915 0 0 8460 915
4 Biotek (privat) 9638 521 0 0 9638 521
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15690 1141 0 0 15690 1141
6 Sistina (privat) 10771 604 0 0 10771 604
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9669 1434 1756 2 7913 1432
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 347 7 0 0 347 7
11 QSHP Manastir 2006 307 0 0 2006 307
12 KSIGJF 558 58 0 0 558 58
13 KGJA 382 13 0 0 382 13
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 10.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 39 1 60 5207 843,0 218 35,3 4,2% 3832 1157
2 Kumanovë 10 7 1173 822,1 57 39,9 4,9% 850 266
3 Dibër 219 789,0 7 25,2 3,2% 84 128
4 Shtip 23 988 1875,7 18 34,2 1,8% 628 342
5 Prilep 1 4 346 363,0 24 25,2 6,9% 284 38
6 Tetovë 8 3 1099 550,2 74 37,0 6,7% 850 175
7 Strugë 6 15 485 714,8 45 66,3 9,3% 289 151
8 Veles 1 238 359,2 13 19,6 5,5% 199 26
9 Manastir 3 169 165,8 6 5,9 3,6% 87 76
10 Ohër 2 3 301 536,5 9 16,0 3,0% 217 75
11 Kavadar 7 126 292,8 1 2,3 0,8% 28 97
12 Gostivar 13 35 585 488,4 28 23,4 4,8% 272 285
13 Gjevgjeli** 25 72,7 0 0,0 0,0% 11 14
14 Strumicë 41 43,3 3 3,2 7,3% 13 25
15 Kriva Pallankë 2 29 121,3 0 0,0 0,0% 14 15
16 Radovish 1 36 110,4 1 3,1 2,8% 24 11
17 Krushevë 2 16 167,9 2 21,0 12,5% 11 3
18 Koçan 3 115 239,7 4 8,3 3,5% 85 26
19 Probishtip 1 1 64 418,3 0 0,0 0,0% 46 18
20 Demir Hisar 3 47 561,1 1 11,9 2,1% 13 33
21 Makedonski Brod 3 1 55 491,2 2 17,9 3,6% 11 42
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 1 9 69,2 1 7,7 11,1% 3 5
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 3 36 185,3 0 0,0 0,0% 4 32
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 1 3
27 Kratovë 1 2 15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Sveti Nikole 1 13 244 1189,5 0 0,0 0,0% 141 103
29 Kërçovë 18 5 219 383,2 9 15,7 4,1% 77 133
30 Prespë 1 146 892,9 4 24,5 2,7% 131 11
31 Negotinë* 32 136,4 1 4,3 3,1% 19 12
Gjithsej 141 1 161 12083 581,6 529 25,5 4,4% 8248 3306

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica