Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 14/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 525 56 0 0 525 56
2 QSHP Shkup 13 0 0 0 13 0
3 Avicena (skrining) 180 8 0 0 180 8
4 Biotek (privat) 401 21 0 0 401 21
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 358 26 0 0 358 26
6 Sistina (privat) 312 7 0 0 312 7
7 ASHAM 94 15 0 0 94 15
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 98 5 0 0 98 5
10 KSIGJF 12 2 0 0 12 2
11 KGJA 13 1 0 0 13 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 2006 141 0 0 2006 141
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 125128 12653 4982 24 120146 12629
1 ISHP- Virusologjia 60391 7067 3226 22 57165 7045
2 QSHP Shkup 1632 188 0 0 1632 188
3 Avicena (skrining) 9156 950 0 0 9156 950
4 Biotek (privat) 10702 569 0 0 10702 569
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 16736 1203 0 0 16736 1203
6 Sistina (privat) 11743 642 0 0 11743 642
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10120 1491 1756 2 8364 1489
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 383 7 0 0 383 7
11 QSHP Manastir 2346 342 0 0 2346 342
12 KSIGJF 602 68 0 0 602 68
13 KGJA 432 14 0 0 432 14
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 14.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 51 2 25 5373 869.9 223 36.1 4.2% 4143 1007
2 Kumanovë 19 1252 877.4 57 39.9 4.6% 933 262
3 Dibër 2 226 814.3 7 25.2 3.1% 152 67
4 Shtip 15 33 1042 1978.2 18 34.2 1.7% 749 275
5 Prilep 6 1 358 375.6 24 25.2 6.7% 297 37
6 Tetovë 6 10 1129 565.2 74 37.0 6.6% 903 152
7 Strugë 16 521 767.9 45 66.3 8.6% 289 187
8 Veles 2 2 243 366.8 13 19.6 5.3% 202 28
9 Manastir 4 7 183 179.5 6 5.9 3.3% 102 75
10 Ohër 2 307 547.1 10 17.8 3.3% 217 80
11 Kavadar 1 1 148 343.9 2 4.6 1.4% 40 106
12 Gostivar 2 625 521.8 29 24.2 4.6% 330 266
13 Gjevgjeli** 1 28 81.4 0 0.0 0.0% 18 10
14 Strumicë 49 51.7 3 3.2 6.1% 26 20
15 Kriva Pallankë 28 117.1 0 0.0 0.0% 23 5
16 Radovish 1 37 113.5 1 3.1 2.7% 27 9
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 12 2
18 Koçan 128 266.8 4 8.3 3.1% 90 34
19 Probishtip 2 1 69 451.0 0 0.0 0.0% 50 19
20 Demir Hisar 2 53 632.7 1 11.9 1.9% 20 32
21 Makedonski Brod 2 1 65 580.5 2 17.9 3.1% 14 49
22 Pehçevë 8 160.2 0 0.0 0.0% 6 2
23 Berovë 1 13 100.0 1 7.7 7.7% 4 8
24 Vallandovë 8 67.5 0 0.0 0.0% 6 2
25 Vinicë 2 46 236.8 0 0.0 0.0% 5 41
26 Dellçevë 1 8 33.3 1 4.2 12.5% 4 3
27 Kratovë 15 156.8 0 0.0 0.0% 12 3
28 Sveti Nikole 2 1 258 1257.8 1 4.9 0.4% 191 66
29 Kërçovë 2 11 236 412.9 10 17.5 4.2% 102 124
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 133 9
31 Negotinë* 1 35 149.1 1 4.3 2.9% 23 11
Gjithsej 141 4 93 12653 609.0 539 25.9 4.3% 9123 2991

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 143
Aerodrom 122
Gazi Babë 121
Karposh 106
Qendër 88
Kisella Voda 82
Gjorçe Petrov 70
Shuto Orizare 67
Butel 66
Saraj 35
Studeniçan 32
Haraçinë 18
Ilinden 14
Sopishte 12
Çuçer Sandevë 9
7
Zelenikovë 6
Petrovec 6
Të huaj 3
Gjithsej 1007