Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 19/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 444 74 0 0 444 74
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 125 12 0 0 125 12
6 Sistina (privat) 94 4 0 0 94 4
7 ASHAM 1 1 0 0 1 1
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 16 1 0 0 16 1
10 KSIGJF 0 0 0 0 0 0
11 KGJA 43 3 0 0 43 3
12 Laboratorë jashtë vendit 1 1 0 0 1 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 724 96 0 0 724 96
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 86543 9249 4982 24 81561 9225
1 ISHP- Virusologjia 43778 5258 3226 22 40552 5236
2 QSHP Shkup 1023 163 0 0 1023 163
3 Avicena (skrining) 5760 735 0 0 5760 735
4 Biotek (privat) 6928 404 0 0 6928 404
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 11674 875 0 0 11674 875
6 Sistina (privat) 7409 445 0 0 7409 445
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7736 1111 1756 2 5980 1109
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 219 6 0 0 219 6
11 QSHP Manastir 933 138 0 0 933 138
12 KSIGJF 259 17 0 0 259 17
13 KGJA 43 3 0 0 43 3
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 19.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 24 4 27 4297 695,7 174 28,2 4,0% 2243 1880
2 Kumanovë 6 2 16 912 639,2 46 32,2 5,0% 640 226
3 Dibër 173 623,3 5 18,0 2,9% 57 111
4 Shtip 24 1 606 1150,5 11 20,9 1,8% 295 300
5 Prilep 1 4 312 327,3 23 24,1 7,4% 230 59
6 Tetovë 7 1 4 951 476,1 70 35,0 7,4% 582 299
7 Strugë 9 370 545,3 41 60,4 11,1% 141 188
8 Veles 206 310,9 13 19,6 6,3% 163 30
9 Manastir 1 89 87,3 2 2,0 2,2% 43 44
10 Ohër 6 244 434,9 7 12,5 2,9% 108 129
11 Kavadar 1 29 67,4 1 2,3 3,4% 11 17
12 Gostivar 4 1 298 248,8 20 16,7 6,7% 82 196
13 Gjevgjeli** 1 19 55,2 0 0,0 0,0% 11 8
14 Strumicë 3 31 32,7 2 2,1 6,5% 7 22
15 Kriva Pallankë 1 3 23 96,2 0 0,0 0,0% 14 9
16 Radovish 5 23 70,5 0 0,0 0,0% 4 19
17 Krushevë 13 136,4 2 21,0 15,4% 3 8
18 Koçan 2 90 187,6 3 6,3 3,3% 65 22
19 Probishtip 43 281,0 0 0,0 0,0% 16 27
20 Demir Hisar 15 179,1 0 0,0 0,0% 2 13
21 Makedonski Brod 9 80,4 0 0,0 0,0% 4 5
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 5 25,7 0 0,0 0,0% 3 2
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 12 125,4 0 0,0 0,0% 5 7
28 Sveti Nikole 3 200 975,0 0 0,0 0,0% 15 185
29 Kërçovë 1 1 100 175,0 5 8,7 5,0% 14 81
30 Prespë 3 140 856,2 4 24,5 2,9% 80 56
31 Negotinë* 22 93,7 1 4,3 4,5% 19 2
Gjithsej 96 10 61 9249 445,2 432 20,8 4,7% 4871 3946

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 291
Gazi Babë 207
Aerodrom 189
Qendër 162
Karposh 168
Butel 140
Kisella Vodë 148
Gjorçe Petrov 120
Saraj 115
Studeniçan 107
Shuto Orizare 104
Haraçinë 34
Ilinden 22
Petrovec 21
Sopishte 20
Zelenikovë 11
Çuçer Sandevë 14
Të huaj 7
Gjithsej 1880