Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 20/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 729 80 0 0 729 80
2 QSHP Shkup 10 0 0 0 10 0
3 Avicena (skrining) 128 13 0 0 128 13
4 Biotek (privat) 163 7 0 0 163 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 215 22 0 0 215 22
6 Sistina (privat) 158 6 0 0 158 6
7 ASHAM 176 27 0 0 176 27
8 Mjekësia ligjore 10 0 0 0 10 0
9 QSHP Manastir 25 6 0 0 25 6
10 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
11 KGJA 18 2 0 0 18 2
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1636 163 0 0 1636 163
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 88179 9412 4982 24 83197 9388
1 ISHP- Virusologjia 44507 5338 3226 22 41281 5316
2 QSHP Shkup 1033 163 0 0 1033 163
3 Avicena (skrining) 5888 748 0 0 5888 748
4 Biotek (privat) 7091 411 0 0 7091 411
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 11889 897 0 0 11889 897
6 Sistina (privat) 7567 451 0 0 7567 451
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7912 1138 1756 2 6156 1136
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 229 6 0 0 229 6
11 QSHP Manastir 958 144 0 0 958 144
12 KSIGJF 263 17 0 0 263 17
13 KGJA 61 5 0 0 61 5
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 20.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 52 41 4350 704.3 174 28.2 4.0% 2284 1892
2 Kumanovë 21 933 653.9 46 32.2 4.9% 640 247
3 Dibër 2 1 175 630.5 5 18.0 2.9% 58 112
4 Shtip 33 10 640 1215.0 11 20.9 1.7% 305 324
5 Prilep 4 311 326.3 23 24.1 7.4% 234 54
6 Tetovë 4 1 955 478.1 70 35.0 7.3% 583 302
7 Strugë 7 377 555.6 41 60.4 10.9% 141 195
8 Veles 2 3 208 313.9 13 19.6 6.3% 166 29
9 Manastir 5 94 92.2 2 2.0 2.1% 43 49
10 Ohër 1 245 436.7 7 12.5 2.9% 108 130
11 Kavadar 4 2 33 76.7 1 2.3 3.0% 13 19
12 Gostivar 17 6 315 263.0 20 16.7 6.3% 88 207
13 Gjevgjeli** 19 55.2 0 0.0 0.0% 11 8
14 Strumicë 2 33 34.8 2 2.1 6.1% 7 24
15 Kriva Pallankë 22 92.0 0 0.0 0.0% 14 8
16 Radovish 23 70.5 0 0.0 0.0% 4 19
17 Krushevë 14 146.9 2 21.0 14.3% 3 9
18 Koçan 2 91 189.7 3 6.3 3.3% 65 23
19 Probishtip 2 1 45 294.1 0 0.0 0.0% 17 28
20 Demir Hisar 3 18 214.9 0 0.0 0.0% 2 16
21 Makedonski Brod 1 10 89.3 0 0.0 0.0% 4 6
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 5 25.7 0 0.0 0.0% 3 2
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 12 125.4 0 0.0 0.0% 5 7
28 Sveti Nikole 3 203 989.7 0 0.0 0.0% 15 188
29 Kërçovë 1 101 176.7 5 8.7 5.0% 14 82
30 Prespë 1 141 862.3 4 24.5 2.8% 80 57
31 Negotinë* 22 93.7 1 4.3 4.5% 19 2
Gjithsej 163 0 69 9412 453.0 432 20.8 4.6% 4940 4040

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**6 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 2 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 285
Gazi Babë 208
Aerodrom 193
Qendër 162
Karposh 176
Butel 136
Kisella Vodë 150
Gjorçe Petrov 120
Saraj 116
Studeniçan 109
Shuto Orizare 105
Haraçinë 34
Ilinden 24
Petrovec 21
Sopishte 20
Zelenikovë 12
Çuçer Sandevë 12
Të huaj 7
Gjithsej 1892