Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 31/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 729 80 0 0 729 80
2 QSHP Shkup 24 1 0 0 24 1
3 Avicena (skrining) 168 8 0 0 168 8
4 Biotek (privat) 146 7 0 0 146 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 226 17 0 0 226 17
6 Sistina (privat) 171 7 0 0 171 7
7 ASHAM 83 8 0 0 83 8
8 Mjekësia ligjore 2 0 0 0 2 0
9 QSHP Manastir 53 7 0 0 53 7
10 KSIGJF 14 3 0 0 14 3
11 KGJA 5 0 0 0 5 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1621 138 0 0 1621 138
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 103938 10891 4982 24 98956 10867
1 ISHP- Virusologjia 50914 6064 3226 22 47688 6042
2 QSHP Shkup 1321 181 0 0 1321 181
3 Avicena (skrining) 7306 869 0 0 7306 869
4 Biotek (privat) 8466 476 0 0 8466 476
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14199 1070 0 0 14199 1070
6 Sistina (privat) 9227 521 0 0 9227 521
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9013 1310 1756 2 7257 1308
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 306 7 0 0 306 7
11 QSHP Manastir 1548 230 0 0 1548 230
12 KSIGJF 469 40 0 0 469 40
13 KGJA 284 11 0 0 284 11
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 31.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 47 2 105 4856 786,2 204 33,0 4,2% 3226 1426
2 Kumanovë 17 1066 747,1 52 36,4 4,9% 751 263
3 Dibër 10 1 205 738,6 7 25,2 3,4% 81 117
4 Shtip 16 1 9 836 1587,2 14 26,6 1,7% 391 431
5 Prilep 2 2 333 349,4 24 25,2 7,2% 256 53
6 Tetovë 2 4 1045 523,1 73 36,5 7,0% 747 225
7 Strugë 449 661,7 44 64,8 9,8% 210 195
8 Veles 5 1 225 339,6 13 19,6 5,8% 190 22
9 Manastir 5 1 5 142 139,3 4 3,9 2,8% 67 71
10 Ohër 2 274 488,3 7 12,5 2,6% 181 86
11 Kavadar 1 61 141,7 1 2,3 1,6% 16 44
12 Gostivar 10 1 450 375,7 24 20,0 5,3% 157 269
13 Gjevgjeli** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 36 38,0 3 3,2 8,3% 13 20
15 Kriva Pallankë 1 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 5 9
18 Koçan 5 4 104 216,8 4 8,3 3,8% 76 24
19 Probishtip 1 1 53 346,4 0 0,0 0,0% 33 20
20 Demir Hisar 1 2 32 382,0 0 0,0 0,0% 6 26
21 Makedonski Brod 6 1 26 232,2 1 8,9 3,8% 4 21
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 1 5 38,5 1 7,7 20,0% 3 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 2 16 82,4 0 0,0 0,0% 4 12
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 1 14 146,3 0 0,0 0,0% 6 8
28 Sveti Nikole 222 1082,3 0 0,0 0,0% 47 175
29 Kërçovë 3 1 7 160 280,0 8 14,0 5,0% 55 97
30 Prespë 1 2 147 899,0 4 24,5 2,7% 112 31
31 Negotinë* 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Gjithsej 138 7 144 10891 524,2 493 23,7 4,5% 6698 3700

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 168
Aerodrom 161
Kisella Vodë 158
Gazi Babë 139
Qendër 128
Karposh 128
Shuto Orizare 113
Gjorçe Petrov 101
Butel 92
Saraj 70
Studeniçan 54
Haraçinë 24
Ilinden 23
Sopishte 20
Petrovec 17
Çuçer Sandevë 10
Zelenikovë 8
Të huaj 8
4
Gjithsej 1426