Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 06/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 628 53 0 0 628 53
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 100 9 0 0 100 9
4 Biotek (privat) 134 11 0 0 134 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 258 22 0 0 258 22
6 Sistina (privat) 116 10 0 0 116 10
7 ASHAM 115 14 0 0 115 14
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 16 1 0 0 16 1
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1367 120 0 0 1367 120
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 69426 7244 4982 24 64444 7220
1 ISHP- Virusologjia 36623 4231 3226 22 33397 4209
2 QSHP Shkup 776 150 0 0 776 150
3 Avicena (skrining) 3938 491 0 0 3938 491
4 Biotek (privat) 5669 312 0 0 5669 312
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 9321 660 0 0 9321 660
6 Sistina (privat) 5507 327 0 0 5507 327
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6350 913 1756 2 4594 911
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 125 3 0 0 125 3
11 QSHP Manastir 338 65 0 0 338 65
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 06.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 63 2 82 3487 564.6 139 22.5 4.0% 1407 1941
2 Kumanovë 4 1 805 564.2 43 30.1 5.3% 565 197
3 Dibër 6 116 417.9 4 14.4 3.4% 48 64
4 Shtip 4 1 394 748.0 8 15.2 2.0% 226 160
5 Prilep 2 283 296.9 20 21.0 7.1% 210 53
6 Tetovë 14 2 30 789 395.0 58 29.0 7.4% 358 373
7 Strugë 6 2 274 403.8 33 48.6 12.0% 68 173
8 Veles 2 198 298.8 13 19.6 6.6% 141 44
9 Manastir 1 2 63 61.8 2 2.0 3.2% 39 22
10 Ohër 4 209 372.5 5 8.9 2.4% 24 180
11 Kavadar 21 48.8 1 2.3 4.8% 5 15
12 Gostivar 12 2 173 144.4 12 10.0 6.9% 58 103
13 Gjevgjeli** 12 34.9 0 0.0 0.0% 9 3
14 Strumicë 17 17.9 1 1.1 5.9% 7 9
15 Kriva Pallankë 17 71.1 0 0.0 0.0% 6 11
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 7 73.5 2 21.0 28.6% 2 3
18 Koçan 4 75 156.3 3 6.3 4.0% 54 18
19 Probishtip 28 183.0 0 0.0 0.0% 11 17
20 Demir Hisar 2 23.9 0 0.0 0.0% 1 1
21 Makedonski Brod 6 53.6 0 0.0 0.0% 2 4
22 Pehçevë 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 4 2
23 Berovë 3 23.1 1 7.7 33.3% 2 0
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 5 52.3 0 0.0 0.0% 3 2
28 Sveti Nikole 1 47 229.1 0 0.0 0.0% 5 42
29 Kërçovë 1 49 85.7 1 1.7 2.0% 8 40
30 Prespë 1 122 746.1 3 18.3 2.5% 35 84
31 Negotinë* 21 89.5 1 4.3 4.8% 15 5
Gjithsej 120 5 125 7244 348.7 351 16.9 4.8% 3324 3569

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Raste aktive ne Shkup

Çair 373
Gazi Babë 192
Butel 167
Karposh 158
Aerodrom 154
Saraj 140
Qendër 144
Gjorçe Petrov 109
Kisella Vodë 108
Studeniçan 107
Shuto Orizare 91
Haraçinë 50
Ilinden 32
Çuçer Sandevë 18
Petrovec 17
Sopishte 9
Zelenikovë 8
Të huaj 2