Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 07/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 868 128 0 0 868 128
2 QSHP Shkup 20 0 0 0 20 0
3 Avicena (skrining) 162 15 0 0 162 15
4 Biotek (privat) 141 7 0 0 141 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 315 18 0 0 315 18
6 Sistina (privat) 148 5 0 0 148 5
7 ASHAM 95 18 0 0 95 18
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 61 8 0 0 61 8
10 KSIGJF 8 1 0 0 8 1
11 KGJA 10 0 0 0 10 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1828 200 0 0 1828 200
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 113619 11754 4982 24 108637 11730
1 ISHP- Virusologjia 55601 6601 3226 22 52375 6579
2 QSHP Shkup 1472 185 0 0 1472 185
3 Avicena (skrining) 8154 907 0 0 8154 907
4 Biotek (privat) 9339 504 0 0 9339 504
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15368 1121 0 0 15368 1121
6 Sistina (privat) 10233 572 0 0 10233 572
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9541 1414 1756 2 7785 1412
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 339 7 0 0 339 7
11 QSHP Manastir 1814 270 0 0 1814 270
12 KSIGJF 521 49 0 0 521 49
13 KGJA 352 12 0 0 352 12
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 07.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 65 1 5116 828.3 214 34.6 4.2% 3597 1305
2 Kumanovë 14 1 1139 798.2 57 39.9 5.0% 815 267
3 Dibër 6 216 778.2 7 25.2 3.2% 84 125
4 Shtip 21 944 1792.2 17 32.3 1.8% 535 392
5 Prilep 3 344 360.9 24 25.2 7.0% 272 48
6 Tetovë 12 1093 547.2 74 37.0 6.8% 811 208
7 Strugë 5 478 704.5 45 66.3 9.4% 238 195
8 Veles 12 2 239 360.7 13 19.6 5.4% 196 30
9 Manastir 7 6 161 158.0 6 5.9 3.7% 84 71
10 Ohër 4 298 531.1 9 16.0 3.0% 199 90
11 Kavadar 7 104 241.7 1 2.3 1.0% 21 82
12 Gostivar 14 1 549 458.4 27 22.5 4.9% 209 313
13 Gjevgjeli** 24 69.8 0 0.0 0.0% 11 13
14 Strumicë 1 40 42.2 3 3.2 7.5% 13 24
15 Kriva Pallankë 1 26 108.7 0 0.0 0.0% 14 12
16 Radovish 4 33 101.2 1 3.1 3.0% 22 10
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 7 7
18 Koçan 5 113 235.6 4 8.3 3.5% 84 25
19 Probishtip 3 62 405.2 0 0.0 0.0% 42 20
20 Demir Hisar 2 1 42 501.4 1 11.9 2.4% 10 31
21 Makedonski Brod 4 1 1 51 455.5 2 17.9 3.9% 9 40
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë 8 61.5 1 7.7 12.5% 3 4
24 Vallandovë 7 59.1 0 0.0 0.0% 6 1
25 Vinicë 28 144.1 0 0.0 0.0% 4 24
26 Dellçevë 5 20.8 1 4.2 20.0% 0 4
27 Kratovë 14 146.3 0 0.0 0.0% 10 4
28 Sveti Nikole 3 233 1135.9 0 0.0 0.0% 112 121
29 Kërçovë 6 3 188 328.9 9 15.7 4.8% 64 115
30 Prespë 2 146 892.9 4 24.5 2.7% 125 17
31 Negotinë* 1 31 132.1 1 4.3 3.2% 19 11
Gjithsej 200 4 15 11754 565.8 523 25.2 4.4% 7622 3609

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica