Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 10/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 122 20
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 17 0
6 Sistina (privat) 0 0
7 ASHAM 6 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 145 22

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 10/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 13 17 563 18 417 128
2 Kumanovë 9 408 20 344 44
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 31 2
5 Prilep 2 12 178 11 109 58
6 Tetovë 7 3 117 9 50 58
7 Strugë 12 67 14 49 4
8 Veles 107 5 53 49
9 Manastir 23 2 17 4
10 Ohër 9 15 0 15 0
11 Kavadar 5 1 3 1
12 Gostivar 1 19 2 13 4
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 24 5
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 2 0
22 Pehçevë 3 0 1 2
23 Berovë 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 0 0 1
27 Kratovë 2 0 0 2
28 Kërçovë 1 2 0 2 0
29 Negotinë* 9 0 2 7
Gjithsej 22 0 64 1664 91 1200 373

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 19241 1664
1 ISHP- Virusologjia 13042 1353
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 486 33
3 Avicena (skrining) 462 31
4 Biotek (privat) 1033 42
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3524 157
6 Sistina (privat) 487 20
7 ASHAM 207 28