Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 11/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 57 3
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 5 0
3 Avicena (skrining) 0 0
4 Biotek (privat) 38 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 52 3
6 Sistina (privat) 19 1
7 ASHAM 18 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 189 10

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 11/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 6 3 569 18 420 131
2 Kumanovë 2 410 20 344 46
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 31 2
5 Prilep 1 179 11 109 59
6 Tetovë 117 9 50 58
7 Strugë 67 14 49 4
8 Veles 1 108 5 53 50
9 Manastir 23 2 17 4
10 Ohër 15 0 15 0
11 Kavadar 5 1 3 1
12 Gostivar 19 2 13 4
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 24 5
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 2 0
22 Pehçevë 3 0 1 2
23 Berovë 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 1 1 0 0
27 Kratovë 2 0 0 2
28 Kërçovë 2 0 2 0
29 Negotinë* 2 9 0 4 5
Gjithsej 10 1 5 1674 92 1205 377

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 19430 1674
1 ISHP- Virusologjia 13099 1356
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 491 33
3 Avicena (skrining) 462 31
4 Biotek (privat) 1071 44
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3576 160
6 Sistina (privat) 506 21
7 ASHAM 225 29