Personi i sëmurë nga Manastiri është zbuluar gjatë skriningut të punonjësve të çerdheve nga 135 të testuar  
Nga ASHAM, 90 teste janë nga çerdhet në Shkup – negative
Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 14/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 257 13
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 14 0
3 Avicena (skrining) 8 0
4 Biotek (privat) 20 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 33 1
6 Sistina (privat) 19 1
7 ASHAM 109 2
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 460 17

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 14/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 3 1 7 592 19 439 134
2 Kumanovë 2 6 413 20 350 43
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 32 1
5 Prilep 3 2 193 12 118 63
6 Tetovë 6 131 10 53 68
7 Strugë 69 14 49 6
8 Veles 2 1 1 113 7 57 49
9 Manastir 1 26 2 17 7
10 Ohër 17 0 15 2
11 Kavadar 5 1 4 0
12 Gostivar 19 2 14 3
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 25 4
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 2 0
22 Pehçevë 3 0 2 1
23 Berovë 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 1 0 0
27 Kratovë 2 0 0 2
28 Kërçovë 2 0 2 0
29 Negotinë* 9 0 4 5
Gjithsej 17 2 16 1740 97 1251 392

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 20548 1740
1 ISHP- Virusologjia 13728 1405
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 548 38
3 Avicena (skrining) 500 32
4 Biotek (privat) 1149 48
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3682 162
6 Sistina (privat) 571 22
7 ASHAM 370 33