Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 15/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 298 43 0 0 298 43
2 QSHP Shkup 13 0 0 0 13 0
3 Avicena (skrining) 140 14 0 0 140 14
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 150 6 0 0 150 6
6 Sistina (privat) 102 12 0 0 102 12
7 ASHAM 27 9 0 0 27 9
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
10 KSIGJF 100 10 0 0 100 10
11 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 830 94 0 0 830 94
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 81604 8623 4982 24 76622 8599
1 ISHP- Virusologjia 41974 4919 3226 22 38748 4897
2 QSHP Shkup 959 158 0 0 959 158
3 Avicena (skrining) 5101 659 0 0 5101 659
4 Biotek (privat) 6498 384 0 0 6498 384
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 10955 807 0 0 10955 807
6 Sistina (privat) 6827 414 0 0 6827 414
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7394 1048 1756 2 5638 1046
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 174 5 0 0 174 5
11 QSHP Manastir 789 122 0 0 789 122
12 KSIGJF 153 14 0 0 153 14
5 5 0 0 5 5
13 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 15.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 49 2 27 4083 661.1 160 25.9 3.9% 2100 1823
2 Kumanovë 2 882 618.1 44 30.8 5.0% 624 214
3 Dibër 154 554.9 5 18.0 3.2% 57 92
4 Shtip 8 1 492 934.1 10 19.0 2.0% 280 202
5 Prilep 1 1 8 305 320.0 23 24.1 7.5% 226 56
6 Tetovë 6 1 900 450.5 65 32.5 7.2% 544 291
7 Strugë 2 1 342 504.0 38 56.0 11.1% 137 167
8 Veles 3 205 309.4 13 19.6 6.3% 161 31
9 Manastir 84 82.4 2 2.0 2.4% 42 40
10 Ohër 1 229 408.1 7 12.5 3.1% 102 120
11 Kavadar 27 62.7 1 2.3 3.7% 7 19
12 Gostivar 13 2 263 219.6 18 15.0 6.8% 77 168
13 Gjevgjeli** 13 37.8 0 0.0 0.0% 10 3
14 Strumicë 24 25.3 1 1.1 4.2% 7 16
15 Kriva Pallankë 19 79.4 0 0.0 0.0% 11 8
16 Radovish 15 46.0 0 0.0 0.0% 4 11
17 Krushevë 12 125.9 2 21.0 16.7% 3 7
18 Koçan 2 2 80 166.8 3 6.3 3.8% 65 12
19 Probishtip 39 254.9 0 0.0 0.0% 15 24
20 Demir Hisar 11 131.3 0 0.0 0.0% 1 10
21 Makedonski Brod 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Pehçevë 6 120.2 0 0.0 0.0% 5 1
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 9 94.1 0 0.0 0.0% 4 5
28 Sveti Nikole 9 156 760.5 0 0.0 0.0% 13 143
29 Kërçovë 2 1 88 154.0 3 5.2 3.4% 12 73
30 Prespë 139 850.0 3 18.3 2.2% 63 73
31 Negotinë* 22 93.7 1 4.3 4.5% 18 3
Gjithsej 94 8 42 8623 415.1 401 19.3 4.7% 4603 3619

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit, një nga Dojrani

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj