Dita për të cilën prezantohen rezultatet 17.4.2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 493 44
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 15 2
3 Avicena (skrining) 8 0
4 Biotek (privat) 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 120 6
6 Sistina (privat) 61 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 697 53
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 17.4.2020 Raste të vdekjes (të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (Gjithsej)
1 Shkup 13 401 8
2 Kumanovë 9 320 13
3 Dibër 51 4
4 Shtip 32 1
5 Prilep 9 112 3
6 Tetovë 4 52 4
7 Strugë 2 55 10
8 Veles 12 55 3
9 Manastir 2 17 0
10 Ohër 7 0
11 Kavadar 4 1
12 Gostivar 12 0
13 Gjevgjeli 4 0
14 Strumicë 2 0
15 Kriva Pallankë 4 0
16 Radovish 4 0
17 Krushevë 3 1
18 Koçan 26 1
19 Probishtip 2 0
20 Demir Hisar 1 0
21 Makedonski Brod 2 2 0
22 Kërçovë 2 0
23 Negotinë 2 0
Gjithsej 53 0 1170 49
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 11556 1170
1 ISHP- Virusologjia 7680 993
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 278 15
3 Avicena (skrining) 273 15
4 Biotek (privat) 460 28
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 2804 115
6 Sistina (privat) 61 4

 

 

 PDF